Izsludinām ikgadējo konkursu par gada zinātniskajiem sasniegumiem Latvijā

15-11-2016

Ar Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) 2016. gada 14. novembra Prezidija lēmumu tiek izsludināts ikgadējais konkurss "Desmit gada zinātniskie sasniegumi Latvijā".

Priekšlikumus, kurus ir tiesīgi iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā esošie zinātniskie institūti, universitātes, augstskolas, universitāšu fakultātes, kā arī LZA īstenie locekļi, LZA nodaļas pieņems līdz š.g. 8.decembrim plkst. 15, un izvērtēs tos līdz š.g. 19. decembrim. LZA Prezidijs, balstoties uz nodaļu vērtējumu, izveidos desmit gada nozīmīgāko sasniegumu sarakstu un apstiprinās to līdz decembra beigām. 10 gada nozīmīgāko sasniegumu sarakstu LZA Prezidijs veido kā sastāvošu no divām daļām - "Sasniegumi teorētiskajā zinātnē" un "Sasniegumi lietišķajā zinātnē".

Priekšlikums sastāv no publicējamās daļas, kas ietver darba nosaukumu, institūta nosaukumu un sasnieguma raksturojumu, kas uzrakstīts plašam interesentu lokam saprotamā veidā, un nepārsniedz 800 rakstāmzīmes. Nepublicējamā priekšlikuma daļa var būt sastādīta kā īsa anotācija ar papildus informāciju par darba saturu un tā atspoguļojumu zinātniskajā literatūrā, patentos un grāmatās. Priekšlikumi nosūtāmi uz e-pasta adresi līdz norādītajam laikam. Pēc tam saņemtie priekšlikumi vērtēšanā netiks iekļauti.


Ilze Stengrevica
sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1
e-pasts:   
tālrunis: 67223567
fakss: 67821153

Powered by Elxis - Open Source CMS