Klāt Latvijas Zinātņu akadēmijas rudens pilnsapulce!

11-11-2016

Š.g. 24. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) tiek sasaukta rudens pilnsapulce.  Tās darba kārtībā LZA Lielās medaļas pasniegšana akadēmiķiem Tālavam Jundzim  un Romanam Lācim, kā arī LZA jauno locekļu vēlēšanas.

Akadēmiķis Jānis Stradiņš savā ieteikuma vēstulē LZA Senātam, pamatojot T.Jundža kandidatūru LZA Lielās medaļas saņemšanai, raksta: "Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. T. Jundzis ir devis būtisku ieguldījumu Latvijas jaunākā laika vēstures izpētē. To veic LZA Baltijas Stratēģisko pētījumu centrs (LZA BSPC, 1993), kura direktors kopš dibināšanas, tagad - Valdes priekšsēdētājs ir T. Jundzis.

Īpaši uzteicama ir Tālava Jundža zinātniskā interese par  Latvijas neatkarības atjaunošanai būtisko notikumu dokumentēšanu (4. Maija Deklarācijas tapšana, neatkarības balsojums utt.) un vēsturisko, pasaules līmenī unikālo nevardarbīgās pretošanās metožu izpēti. Ne mazāk svarīga ir Latvijas politiskās un sociālās  vēstures izzināšana  pirms un pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Tālava Jundža vadībā uzsākti un rit pētījumi par latviešu trimdas lomu neatkarības idejas uzturēšanā ārzemēs.

Tālavs Jundzis pētniecības darbā  apvieno vēsturnieka, jurista un politologa pieeju, tādējādi Latvijas neatkarības atgūšanas atspoguļojums un vēsture iegūst starpdisciplināru raksturu. Viņa vadībā valsts pētījumu programmā Letonika  pabeigts oriģināls komplekss pētījums par nevardarbīgās pretošanās metodēm, stratēģiju, taktiku Latvijā ilgstošā laika posmā, valstij demokrātiskā ceļā atgūstot neatkarību un starptautisko atzīšanu."

P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Sirds ķirurģijas centra vadītājs, RSU profesors, Dr.habil.med. Romans Lācis, savukārt, LZA Lielajai medaļai izvirzīts par nozīmīgu ieguldījumu sirds ķirurģijas attīstībā Latvijā. "Viņa vadītajā Sirds ķirurģijas centrā pēdējos gados operāciju skaits mākslīgajā asinsritē būtiski palielinājies, pārsniedzot 1000 operācijas gadā. Sirdskaišu operāciju rezultāti sasnieguši labāko Eiropas centru rādītājus.

Romana Lāča vadībā 2002. gada 10. aprīlī P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā tika veikta pirmā sirds transplantācija Latvijā. Tas ir nozīmīgs sasniegums Latvijas medicīnā, un Romana Lāča vārds saistībā ar šo operāciju uz visiem laikiem ir ierakstīts Latvijas medicīnas izcilāko sasniegumu vēsturē. Šobrīd Romana Lāča vadībā veiktas 20 sirds transplantācijas operācijas, viņš publicējis vairāk nekā 200 zinātniskus darbu, veic aktīvu pedagoģisko darbību, apmācot jaunos kardioķirurgus."

Pasākums norisināsies LZA Portretu zālē 3. stāvā, Akadēmijas laukumā 1, sākums plkst. 14, reģistrācija no plkst. 13.

Ielūgums 

Informācija:
Alma Edžiņa
LZA Senāta zinātniskā sekretāre
Tālr.: 67223931
E-pasts


Ilze Stengrevica
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1
e-pasts: 
 
tālrunis: 67223567 
fakss: 67821153
www.lza.lv
twitter.com/LZA_LV

Pēdējā atjaunošana 11-11-2016
Powered by Elxis - Open Source CMS