Sociālo zinātņu tālāka integrācija pārējo zinātņu spektrā starptautiskajā līmenī

4-11-2016

Tālavs Jundzis, LZA Ārlietu sekretārs

Sociālo zinātņu tālāka integrācija pārējo zinātņu spektrā starptautiskajā līmenī

Zinātņu tālāka integrācija pasaulē faktiski ir to lēmumu pamatā, kas tika pieņemti 24. oktobrī Oslo, kur notika divu lielu starptautisku pasaules līmeņa zinātnes organizāciju ģenerālo asambleju kopsēde. Viena no tām - Zinātnes starptautiskā padome (International Council of Science, ICSU), kas dibināta 1931. gadā un, ar mērķi veicināt starptautisko zinātnisko sadarbību cilvēcei svarīgu problēmu risināšanā, apvieno dažādu valstu zinātņu akadēmijas un starptautiskas zinātņu savienības no 142 valstīm. Latvijas Zinātņu akadēmija ir šīs organizācijas dalībniece. Otra - Sociālo zinātņu starptautiskā padome (International Social Science Council, ISSC), ko dibināja UNESCO 1952. gadā, apvieno vairāk nekā 50 sociālo zinātņu starptautiskās asociācijas, dažādu valstu zinātņu padomes un zinātņu akadēmijas ar mērķi veicināt sociālo zinātņu attīstību un sadarbību. Latvija nav šīs organizācijas dalībniece, lai arī vairākas Latvijas zinātniskās institūcijas ir iesaistītas dažādās starptautiskajās asociācijās vai to institūcijās. Pasaulē 14 zinātniskās organizācijas un 5 zinātniskās savienības jau tagad ir šo abu starptautisko zinātnisko organizāciju dalībnieces. Abas organizācijas ir iesaistītas pasaulē lielākajā starptautisko pētījumu programmā "Nākotnes zemeslode" (Future Earth). Katra organizācija ik gadu sagatavo savu ziņojumu par attiecīgo jomu zinātņu attīstību un to pētījumu rezultātiem, ko iesniedz Apvienoto Nāciju Organizācijai.

Diskusijas Oslo ilga visas dienas garumā, galvenokārt par ICSU un ISSC apvienošanās praktiskiem aspektiem, organizāciju dalībnieku automātiskas iekļaušanas iespējām jaunajā apvienotajā organizācijā, tās vadības institūciju veidošanas nosacījumiem, jaunas efektīvas darbības stratēģijas izstrādāšanu. Dalībnieki bija vienisprātis, ka apvienošanās būtu svarīga sociālo zinātņu ciešākai integrācijai pārējo zinātņu spektrā. Dienas nobeigumā notika atklāta balsošana par vai pret abu līdzšinējo organizāciju apvienošanos jaunā apvienotā organizācijā, kura varētu saukties Starptautiskā Zinātnes padome (International Science Council) un kuras galvenais birojs arī turpmāk atrastos Parīzē (tagad Parīzē atrodas gan ICSU, gan ISSC sekretariāti). Par nobalsoja 76,4% ICSU dalībnieku, to skaitā visas trīs Baltijas valstis, un 79,9% ISSC dalībnieku. Tas bija politiskas izšķiršanās lēmums, kam sekos juridiski saistošs balsojums 2017. gada oktobrī Taipejā, kurā izskatīs darba grupas sagatavotos priekšlikumus par apvienošanās praktiskajiem aspektiem.

Pēdējā atjaunošana 4-11-2016
Powered by Elxis - Open Source CMS