Veiksmīgi noslēdzies pirmais starptautiskais redzes fizioloģijas, vides un uztveres simpozijs VisPEP 2016

20-10-2016

Ilze Laicāne,
LU Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas zinātniskā asistente

Veiksmīgi noslēdzies pirmais
starptautiskais redzes fizioloģijas, vides un uztveres simpozijs VisPEP 2016

No 6.- 8. oktobrim Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā noritēja pirmais starptautiskais redzes fizioloģijas, vides un uztveres simpozijs VisPEP 2016. Savus jaunākos pētījumus par redzes ilūzijām, redzes uztveres procesiem un to nozīmi lasītprasmes apguvē, kā arī binokulārās redzes novērtēšanu un redzes funkciju attīstību prezentēja dalībnieki no Latvijas un citu valstu pārstāvji.

Simpozija atklāšanas dienā uzrunu teica Latvijas Universitātes rektors prof. Indriķis Muižnieks, "HOYA Vision Care" izpilddirektors Ģirts Cimermans, Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja izpilddirektore Ieva Pranka, kā arī simpozija organizētāja doc. Aiga Švede. Pēc ievadvārdiem simpozijs tika atklāts ar interesantu un atraktīvu prof. Mihaela Baha (Michael Bach) lekciju par optiskajām ilūzijām un to rašanās cēloņiem.

Nākamajā simpozija dienā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra Magnum auditorijā dalībnieki piedalījās prezentācijās par redzes ilūzijām un redzes uztveres nozīmi mācīšanās procesā. Arī otrās dienas galveno lekciju sniedza profesors Mihaels Bahs, kas optometristiem ziņoja par redzes asuma un konrastredzes novērtēšanu. Tika apskatītas klīnikā un pētniecībā biežāk izmantotās redzes asuma un kontrastredzes novērtējuma tabulas, kā arī izvērtēts, kuras no tām sniedz visobjektīvākos mērījumus.

Simpozija trešā diena bija veltīta ar klīniku saistītām tēmām. Prezentāciju sesijas bija veltītas binokulārās redzes novērtēšanai un redzes sistēmas attīstībai. Trešās dienas galveno lekciju sniedza Stefānija Jainta (Stephanie Jainta) no Šveices Ziemeļrietumu zinātnes un mākslas universitātes. Lekcijas tēma bija binokulārās redzes nozīmes lasītprasmes attīstībā, kuras ietvaros lektore skaidroja, kā mainās acs verģences stāvoklis lasīšanas laikā un kā mūsu verģences sistēmas darbība spēj uzlabot bērna un pieaugušā lasītāja sniegumu.

Gan konferences otrajā, gan trešajā dienā notika arī stenda referātu sesijas. Pētnieki no dažādām valstīm demonstrēja savus jaunākos pētījumus, diskutēja par to izveides teorētisko pamatojumu, teoriju pārbaudi un rezultātu interpretāciju. Visi stenda referāti tika piedāvāti apskatei abas konferences dienas, lai dalībnieki arī ārpus to apskatei paredzētajam laikam varētu ar tiem iepazīties un sagatavot sev interesējošos jautājumus.

Simpozija ietvaros notika dažādu ar redzes zinātni saistītu iekārtu demonstrācija. Otrajā simpozija dienā "LightSpace Technologies" demonstrēja izveidoto volumetrisko displeju trīs-dimensionālu attēlu demonstrēšanai, skaidroja tā darbības principus un pielietojumu medicīnā, arhitektūrā un citās nozarēs. Volumetriskā displeja uzbūve nodrošina trīs-dimensionāla attēla demonstrēšanu bez speciālu briļļu vai ķiveru lietošanas, kā arī samazina redzes nogurumu, kas nereti novērojams pie trīs-dimensionālu attēlu un video materiālu apskates.

Savu jaunāko produktu demonstrāciju piedāvāja arī viens no galvenajiem simpozija sponsoriem "HOYA Vision Care". Dalībniekiem bija iespēja apskatīt EyeGenius sistēmu, ar kuras palīdzību iespējams piemeklēt prizmatiskās briļļu korekcijas stiprumu fiksācijas disparitātes korekcijā. Pirms sistēmas demonstrācijas, "HOYA Vision Care" pārstāve sniedza prezentāciju par fiksācijas disparitātes novērtēšanu.

Simpozija ietvaros tika sniegta iespēja iepazīties ar "Haag-Streit Daignostics" un "Innovative Optics" produktiem, kas nodrošina diagnostisko iekārtu izstrādi oftalmoloģijā un acu aizsarglīdzekļu izstrādi.

Simpozija noslēgumā doc. Aiga Švede teica pateicības vārdus simpozija vieslektoriem, dalībniekiem, organizētājiem un brīvprātīgajiem - visiem, kas palīdzēja nodrošināt konferences norisi, kā arī papildināja to ar savām idejām un diskusijām. Simpozijā kopumā piedalījās 178 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Izraēlas, Polijas, Šveices, Ungārijas, Itālijas, Krievijas, Zviedrijas, Amerikas Savienotajām Valstīm un Lielbritānijas.

Nākamais VisPEP simpozijs paredzēts 2018. gadā Lietuvā. Tā organizētāji gan vēl neatklāja, vai dalībniekiem būs jādodas uz Viļņu, Kauņu, vai simpozija ietvaros būs iespēja apmeklēt abas lielākās Lietuvas pilsētas, taču bija uzņēmības pilni turpināt Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas uzsākto tradīciju.

Simpozija organizatori vēlas pateikt paldies galvenajiem atbalstītājiem - "Hoya Vision Care", Baltijas-Vācijas Augstskolu birojam* un Latvijas Universitātei, kā arī pārējiem atbalstītājiem: optikas saloniem SIA "Vision Express Baltija", "Optio" un "Pasaules optika", Haag-Streit, SIA "Innovative optics", SIA "Liko-R", SIA "CIK-OPT" un Latvijas optometristu un optiķu asociācijai (LOOA).

VisPEP 2016 mājas lapa: http://www.vispep.lu.lv/

*Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem. Par šī ziņojuma saturu ir atbildīga tikai LU FMF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa un tā neatspoguļo Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja viedokli.Pēdējā atjaunošana 10-11-2016
Powered by Elxis - Open Source CMS