Kandidātu saraksts 2016. gada LZA jaunu locekļu vēlēšanām

6-10-2016

AKADĒMIĶI (8 vakances)

Ina Druviete - dz. 29.05.1958. Dr.habil.philol. (1996). LZA kor.loc. (1999). LU prorektore humanitāro un sociālo zinātņu jomā, LU profesore, LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece.

Donāts Erts - dz. 22.11.54. Dr.chem. (1992). LZA kor.loc. (2011). LU Ķīmiskās fizikas institūta direktora p.i., LU Ķīmijas fakultātes asociētais profesors, LU Ķīmiskās fizikas institūta vadošais pētnieks.

Aleksejs Kuzmins - dz. 12.08.68. Dr.phys. (1992). LZA kor.loc. (2005). LU CFI vadošais pētnieks.

Remigijs Počs - dz. 08.09.47. Dr.habil.oec. (1992). LZA kor.loc. (2003). RTU profesors.

Inna Šteinbuka - dz. 08.10.1952. Dr.habil.oec. (1992). LZA kor.loc. (1998). Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja, LU ekonomikas profesora p.i.

Pēteris Trapencieris - dz. 14.03.52. Dr.chem. (1993). LZA kor.loc. (2004). LOSI Organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājs. LZA ĶBMZN priekšsēdētājs (2016).


KORESPONDĒTĀJLOCEKĻI

Fizikas un tehniskās zinātnes

Fizika/astronomija - 1 vakance

Uldis Rogulis - dz. 25.05.57. Dr.habil.phys. (1999). LU profesors, LU CFI vadošais pētnieks.

Gita Rēvalde - dz. 09.10.1965. Dr.phys. (1996). Ventspils Augstskolas Viedo tehnoloģiju centra vadošā pētniece.

Enerģētika - 1 vakance


Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātnes

Bioloģija - 1 vakance

Andris Zeltiņš - dz. 9.02.1959. Dr.biol. (1990). Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Augu virusoloģijas grupas vadītājs, vadošais pētnieks.

Materiālzinātne (Ķīmija) - 1 vakance

Dagnija Loča - dz. 27.06.1982. Dr.sc.ing. (2009). RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra direktore, vadošā pētniece.

Aiva Plotniece - dz. 13.11.1967. Dr.chem. (2003). Latvijas Organiskās sintēzes institūta Membrānaktīvo savienojumu un ß-diketonu laboratorijas vadošā pētniece.


Humanitārās un sociālās zinātnes

Psihoģija - 1 vakance

Ivars Austers - dz. 14.06.1967. PhD. (2001, Stokholmas Universitāte). LU profesors, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Psiholoģijas nodaļas vadītājs.

Vēsture - 1 vakance

Ēriks Jēkabsons - dz. 14.01.1965. Dr.hist. (1995). LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesors, LU Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks.


Lauksaimniecības un meža zinātnes

Pārtikas zinātne - 1 vakance

Sandra Muižniece-Brasava - dz. 18.06.1977. Dr.sc.ing. (2006). LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes asoc. profesore.

Mežzinātne - 1 vakance

Uģis Cābulis - dz. 15.05.1963. Dr.sc.ing. (1993). LV Koksnes ķīmijas institūta direktors, vadošais pētnieks, Polimēru laboratorijas vadītājs.


ĀRZEMJU LOCEKĻI (4 vakances)

Zenons Dabkevičius - dz. 26.08.1954. Dr.habil.agr. (1995). Lietuvas Zinātņu akadēmijas nodaļas vadītājs, Aleksandra Stulginska universitātes profesors, Lietuvas Lauksaimniecības un meža zinātņu centra direktors.

Vladimirs Gevorgjans - dz. 12.08.1956. PhD (1984). Ilinoisas Universitātes Čikāgā profesors, Organiskās ķīmijas katedras vadītājs.

Viktors Sņiečkus - dz. 1.08.1937. PhD (1965, Oregonas Universitātē, ASV). Kanādas Kvīnas Universitātes emeritētais profesors, Lietuvas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis.

Jānis Vārna - dz. 14.08.1951. Dr.sc.ing. (1974, Latvijā). PhD (1992, Luleå Tehnoloģiskajā universitātē, Zviedrijā). Polimēru kompozītu materiālu grupas vadītājs Luleå Tehnoloģiskajā universitātē, Zviedrijā.

Powered by Elxis - Open Source CMS