Eiropas kartupeļu pētniecības asociācijas (EAPR) Agronomijas sekcijas konference Rīgā 26.-29. septembrī

6-10-2016

Ilze Skrabule, Agroresursu un ekonomikas institūts

Eiropas kartupeļu pētniecības asociācijas (EAPR)
Agronomijas sekcijas konference Rīgā 26.-29. septembrī.

No 26. līdz 29. septembrim Rīgā notika Eiropas kartupeļu pētniecības asociācijas (turpmāk tekstā - EAPR) Agronomijas sekcijas konference.

EAPR darbības mērķis ir nodrošināt un veicināt zinātniskās un vispārīgās informācijas par kartupeļu pētniecības, ražošanas, pārstrādes jautājumiem, kā arī veicināt un atbalstīt sadarbību starp kartupeļu pētniecības un ražošanas nozaru pārstāvjiem Eiropā un pasaulē. Asociācija apvieno pasaulē vadošos zinātniekus, kas nodarbojas ar kartupeļu ražošanu saistītā izpētē. EAPR ir viena no vecākajām asociācijām, kas apvieno konkrētā tēmā ieinteresētus zinātniekus, uzņēmējus un ražotājus, 2017. gadā apritēs 60 gadi kopš EAPR dibināšanas. Šobrīd asociācijas dalībnieku vidū ir ne tikai Eiropas valstu zinātnieki, bet arī pētnieki no valstīm Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Āzijā un Āfrikā. Cieša sadarbība Eiropas asociācijai ir ar līdzīgu kartupeļu pētniekus apvienojošu organizāciju Amerikā - PAA (Amerikas kartupeļu asociācija). Lai palīdzētu zinātniekiem popularizēt pētījumu rezultātus, EAPR izdod zinātnisko žurnālu "Potato Research", kura publikācijas ir iekļautas SCOPUS un Web of Science datu bāzēs. Papildu informācija EAPR mājaslapā www.eapr.net .

Ik pēc trīs gadiem asociācijas biedri un arī ikviens interesents tiek aicināts piedalīties zinātniskajā triennāles konferencē, ko organizē tajā Eiropas valstī, kuru pārstāv EAPR prezidents. Parasti tas ir liela mēroga zinātnisks notikums, tam ir noteikts virsuzdevums - izvērtēt aktualitātes kartupeļu ražošanā un noskaidrot perspektīvas nākotnes darbībai. 2013. gadā šāda konference notika Briselē, Beļģijā, tajā tika izvirzīti potenciāli perspektīvie virzieni - dažāda veida bioloģisko preparātu izmantošana kartupeļu ražošanā un precīzās lauksaimniecības metožu pielietojums.

Starp triennāles konferencēm EAPR darbs tiek organizēts piecās tematiskās sekcijās, katras sekcijas konferences vienu reizi trīs gados tiek rīkotas kādā no Eiropas valstīm.

Agronomijas un augu fizioloģijas sekcijas konferences organizēšanu uzņēmās Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra speciālisti. Priekuļos jau vairāk kā 100 gadus tiek veikti pētījumi par kartupeļu audzēšanu un pārstrādi, nozīmīgu lomu kartupeļu ražošanas nozares attīstībā ieņem Priekuļos izveidotās šķirnes. Kartupeļu selekcijas programma institūtā turpinās, ņemot vērā patērētāju un pārstrādātāju prasības, kā arī jauno kartupeļu šķirņu atbilstību videi draudzīgām saimniekošanas sistēmām. Ilgus gadus ar kartupeļu pētniecību saistīti zinātnieki no Latvijas ir iekļāvušies EAPR darbībā. Šobrīd EAPR valdes sastāvā ir ievēlēta AREI Priekuļu pētniecības centra kartupeļu selekcionāre Dr. Ilze Skrabule, viņai tika uzticēts vadīt konferences zinātniskās komitejas darbu. Savukārt organizatorisko darbu vadīja AREI Priekuļu pētniecības centra pētniece Ilze Dimante. Lielu atbalstu konferences norisei sniedza Zemkopības ministrija, organizācijas un uzņēmumi, kas ir saistīti ar kartupeļu ražošanu Latvijā. Pasākuma zinātnisko nozīmību pasvītroja LZA LMZN, LLMZA un LLU LF iesaiste.

EAPR Agronomijas sekcijas konferences darbā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieki no 15 valstīm. Ar EAPR finansiālu atbalstu konferencē piedalījās seši PhD studenti no Latvijas, Igaunijas, Lielbritānijas, Francijas, Vācijas un Turcijas. Jaunākās atziņas kartupeļu agronomijas un fizioloģijas jautājumu pētniecībā tika izklāstītas septiņās tematiskajās zinātniskajās sesijās, divos praktiskas ievirzes semināros un stenda ziņojumu sesijā. Konferences darbu nozīmīgi papildināja savā nozarē izcilie vieslektori. Kartupeļu ražošanas vietu pasaules ekonomikas un vides saglabāšanas kontekstā izvērtēja viens no vieslektoriem Prof. Antons Haverkorts (Vāgeningenas Universitāte, Nīderlande). Barības vielu nodrošināšanas kritērijus bioloģiskās lauksaimniecības apstākļos analizēja vieslektors Dr. Kristians Bruns (Kaseles Universitāte, Vācija). Ļoti perspektīvās precīzās lauksaimniecības pielietošanas iespējas kartupeļu ražošanā izvērtēja Agronomijas sekcijas vadītājs un arī aicinātais lektors Dr. Jeans Pierre Goffarts (Valonijas lauksaimniecības pētījumu centrs, Beļģija). Konferences laikā tika pārrunātas iespējas sadarbībai ar Pasaules kartupeļu centru (Peru), kopīgi risinot pētniecības jautājumus un veicinot kartupeļu ražošanas attīstību pasaulē. Par kartupeļu audzēšanu un pārstrādi Latvijā konferences dalībniekiem pastāstīja kartupeļu nozares pārstāvji no Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības, "Aloja Starkelsen" cietes ražotnes un "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" kartupeļu čipsu ražotnes. Tā kā liela nozīme Latvijā ir tieši bioloģiskajai lauksaimniecībai, tika sniegts pārskats par bioloģiskās saimniekošanas attīstību un perspektīvām.

Latvijas zinātnieki sniedza informāciju par pētījumiem kartupeļu sākotnējās sēklaudzēšanas pilnveidošanā, dažādu bioloģiskas izcelsmes preparātu pielietošanā kartupeļu audzēšanā, kartupeļu genotipu izturības pret lakstu puvi izvērtēšanā, jaunāko tehnoloģiju pielietošanu bumbuļu kvalitātes vērtēšanā, audzēšanas tehnoloģiju novērtēšanā un ilgtspējīgas kartupeļu ražošanas analīzē.

Zinātniskās ekskursijas laikā konferences dalībnieki apmeklēja AREI Priekuļu pētniecības centru un iepazinās ar kartupeļu selekcijas un sēklkopības darbu, kā arī Priekuļos izveidotajām kartupeļu šķirnēm. Bioloģiskās kartupeļu cietes ražošanas procesu konferences dalībniekiem izrādīja "Aloja Starkelsen" direktors Jānis Garančs. Konferences dalībniekiem bija iespēja viesoties vienā no bioloģiskajām saimniecībām "Ozoliņi", kas piegādā kartupeļus pārstrādei cietē. Ekskursijas dienas noslēgumā viesus sagaidīja Turaidas pils.

Noslēdzoties konferences dienām, tās dalībnieki bija apmierināti ar ļoti pilnvērtīgo zinātnisko programmu, kā arī bija iepriecināti par iespēju kaut nedaudz iepazīt mūsu zemi un tās ļaudis, ņemot vērā, ka vairums dalībnieku apmeklēja Latviju pirmo reizi. Konferences mājaslapā būs iespēja iepazīties ar ziņojumiem http://www.eapr2016agrphys.eu/. Nozīmīgāko prezentāciju autoriem konferences zinātniskā komiteja rekomendējusi sagatavot zinātniskos rakstus EAPR zinātniskajam žurnālam "Potato Research".

Nākamgad atkal būs iespēja tikties un pārrunāt aktualitātes kartupeļu pētījumos. Francijā, Versaļā tiek organizēta EAPR zinātniskā konference - triennāle, tajā piedalīsies visas zinātniskās sekcijas. Konferences laikā tiks atzīmēta arī asociācijas nozīmīgā jubileja. Papildu informācija par šo notikumu mājaslapā: http://www.eapr2017.com/ .

EAPR Agronomijas sekcijas vadītājs Jean Pierre Goffarts                  Foto I. Skrabule

Pēdējā atjaunošana 6-10-2016
Powered by Elxis - Open Source CMS