Notikusi 7. ikgadējā Latvijas Ekonomistu asociācijas konference

6-10-2016

2016. gada 23. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā norisinājās Latvijas Ekonomistu asociācijas 7. ikgadējā konference "Ekonomikas teorijas loma tautsaimniecībā, vadībzinībās, finansēs un uzņēmējdarbībā". Konferenci organizēja Latvijas Ekonomistu asociācija sadarbībā ar Polijas Ekonomistu asociāciju un Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļu.

Konferences iesākumā akadēmiķe Raita Karnīte pasniedza Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta Atzinības rakstu akadēmiķim Oļģertam Krastiņam. Konferences ietvaros akadēmiķi Oļģertu Krastiņu un LZA korespondētājlocekli Konstantīnu Didenko klātesošie godināja aizvadītajās nozīmīgajās jubilejās.

Konferences mērķis bija pievērst uzmanību ekonomiskās teorijas zināšanu nepieciešamībai mūsdienu strauji mainīgās sociāli ekonomiskās vides izzināšanai un izpratnei, un tās apguves iespējām Latvijas augstskolās. Speciālisti pauda bažas, ka ekonomiskās teorijas apguve tiek nepamatoti aizvietota ar vadībzinātnes studijām.

Uz konferenci bija ieradušies un ar ziņojumiem uzstājās Polijas Ekonomistu asociācijas pārstāvji:

  • Dr.oec., profesore Magdalena Ziolo (Ščecinas Universitāte) ar ziņojumu "Biznesa un finanšu nākotne - izaicinājumi un iespējas pēc 2008. gada krīzes";
  • PhD Magdalena Forfa (Lomžas Universitāte) ar ziņojumu "Naudas plūsmas nozīmīguma vēsturiskā loma uzņēmuma finansiālās situācijas vērtēšanā";
  • PhD Slavomirs Čehs (Katovices Universitāte) ar ziņojumu "Institūciju politiskā ekonomika: spēki un intereses".


Konferencē ar ziņojumiem piedalījās Banku Augstskolas, Rīgas Tehniskās universitātes, Ventspils Augstskolas un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas pārstāvji. Līd­ziņojumu "Ekonomiskās izglītības piedāvājums un pieprasījums Latvijā" sniedza arī akadēmiķe Raita Karnīte.

Informāciju sagatavoja:
LZA HSZN priekšsēdētāja Raita Karnīte,
LZA HSZN zinātniskās sekretāres p.i. Līva Griņeviča

Pēdējā atjaunošana 6-10-2016
Powered by Elxis - Open Source CMS