Virzībā uz digitālo folkloristiku. Izpētes perspektīvas. Arhīvu prakse. Ētiski izaicinājumi

6-10-2016

Elīna Gailīte,
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Virzībā uz digitālo folkloristiku. Izpētes perspektīvas. Arhīvu prakse. Ētiski izaicinājumi

Starptautiska zinātniskā konference

2016. gada 14.-16. septembrī notika LU LFMI Latviešu folkloras krātuves organizēta starptautiska zinātniskā konference "Virzībā uz digitālo folkloristiku. Izpētes perspektīvas. Arhīvu prakse. Ētiski izaicinājumi" (Towards Digital Folkloristics. Research Perspectives. Archival Praxis. Ethical Challenge; http://lfk.lv/conference/). Konference bija veltīta digitālajai folkloristikai - jomai, kas pēdējos gados strauji attīstījusies, īpaši pievēršoties tradīciju arhīviem un to saistībai ar informācijas tehnoloģijām, kā arī refleksīvam vērtējumam par to, ko nozarei devis digitālais laikmets, kādi ir jaunie izaicinājumi un perspektīvas.

Pēdējās desmitgadēs, kad informācijas tehnoloģijas kļuvušas par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu, folkloristika, līdzīgi citām humanitāro zinātņu jomām, piedzīvo starpdisciplināru "digitālo pavērsienu", kas devis iespējas dažādot pētniecības lauku un paplašināt interpretācijas apvāršņus. Folkloras arhīvos un citās kultūras mantojuma organizācijās informācijas tehnoloģiju izmantojums attīstījies tālāk par vienkāršu digitālo kopiju un katalogu veidošanu. Digitālās platformas, rīki un metodes, kas paredzētas folkloras vākšanai, apstrādei un izpētei, kā arī saziņai ar folkloras arhīvu lietotājiem, būtiski ietekmējušas folkloras arhīvu vidi. Konferences pieteikumā pētnieki un arhīvu pārstāvji tika aicināti reflektēt par šīm pārmaiņām, arī par izaicinājumiem, ar ko folkloras arhīvi un pētnieki saskaras digitālajā laikmetā, un nākotnes perspektīvām digitālās folkloristikas jomā.

Konferencē ar priekšlasījumiem piedalījās vairāk nekā 30 dalībnieku no 19 valstīm - Latvijas, Igaunijas, Islandes, Kanādas, Krievijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Vācijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Ungārijas, Baltkrievijas, Īrijas, Rumānijas, Francijas, Japānas un Panamas. Konferences priekšlasījumos referenti aplūkoja plašu jautājumu loku saistībā ar digitālajiem folkloras arhīviem un jaunākajiem sasniegumiem, virtuālajām kopienām, sociālajiem tīkliem un virtuālajām līdzdalības praksēm tradicionālās kultūras jomā. Nešaubīgi var teikt, ka konference "Virzībā uz digitālo folkloristiku" kļuva par nozīmīgu pieturas punktu starptautiskajā diskusijā par nozares status quo un ciešākas institucionālās sadarbības nepieciešamību, kas konceptuāli tiks turpināta 2017. gadā pētniecības forumos Getingenē (Starptautiskās Etnoloģijas un Folkloras asociācijas (SIEF) kongresā 2017. gada martā), Rīgā (Starptautiskās arhīvu padomes Universitāšu un pētniecības arhīvu sekcijas konferencē 2017. gada augustā) un Tartu (Igaunijas folkloras arhīva 90 gadu jubilejas konferencē 2017. gada septembra beigās).

Konferences trešajā dienā norisa Starptautiskās Etnoloģijas un Folkloras asociācijas (SIEF) Arhīvu darba grupas un Skandināvijas-Baltijas tradīciju arhīvu tīkla sanāksmes, kas Latviešu folkloras krātuvē pulcēja daudzu Eiropas valstu folkloras arhīvu pārstāvjus. Līdztekus diskusijām par aktualitātēm un kopīgiem sadarbības projektiem, sanāksmju dalībnieki tika iepazīstināti ar LFK digitālo arhīvu http://garamantas.lv un LFK īstenotajiem sekmīgajiem sabiedrības iesaistīšanas pasākumiem folkloras manuskriptu atšifrēšanā, Islandes un Zviedrijas tradīciju arhīvu īstenoto tekstu geomarķēšanas projektu un Norvēģijas etnoloģisko pētījumu centra izstrādāto folkloras vākšanas virtuālo platformu.

Konferenci organizēja LU LFMI Latviešu folkloras krātuve sadarbībā ar SIEF Arhīvu darba grupu un Skandināvijas-Baltijas tradīciju arhīvu tīklu. Konferenci atbalstīja Ziemeļvalstu kultūras punkts un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis"), kā arī LU LFMI vadītais EUSBSR Seed Money Facility projekts "Connecting Digital Archives of Intangible Cultural Heritage".

Skandināvijas-Baltijas tradīciju arhīvu tīkla dalībnieki Latviešu folkloras krātuvē  

Foto: S. Raudive

Powered by Elxis - Open Source CMS