Aizvadītie notikumi

23-09-2016

12.-13. septembris 12. gadskārtējā Ziemeļeiropas koksnes zinātnes un inženierijas sadarbības grupas (WSE) sanāksme "Koksnes zinātne un inženierija kā risinājums pārejai uz bioekonomiku" Radisson Blu Hotel Rīgā. Rīkotāji: Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts sadarbībā ar WSE. Vairāk lasiet 4. lpp.

13. septembris Izstādes "Mārtiņš Buclers - 150" pēcatklāšana LZA.

14.-15. septembris Starpdisciplināra starptautiska konference "Ceļā uz latviešu tautu" Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā (LNVM) Rīgā. Rīkotājs: LNVM.

14.-15. septembris Starptautiska konference "Towards Digital Folkloristics. Research Perspectives. Archival Praxis. Ethical Challenges" Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB). Rīkotājs: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

15.-16. septembris 21. Starptautiskā zinātniskā konference "Baltic Dynamics 2016 - inovāciju un tehnoloģiju konverģence - stratēģija gudrai izaugsmei" Radisson Blu Hotel Rīgā. Rīkotāji: Latvijas Tehnoloģiskais centrs sadarbībā ar Baltijas Zinātnes parku asociāciju - BASTIC, Rīgas Tehnisko universitāti, LR Ekonomikas ministriju un Latvijas investīciju un attīstības aģentūru.

15.-17. septembris X Ziemeļvalstu un Baltijas valstu starptautiskā konference "Matemātika un statistika ilgtspējīgai attīstībai" Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavas pilī. Rīkotājs:  LLU. Vairāk lasiet 1. lpp.

21. septembris LZA Lielās  medaļas laureāta, akadēmiķa Kurta Švarca lekcija "Gaisma: Eiklīds, Einšteins un kvantu datori" LZA. Rīkotājs: LZA.

22. septembris Akadēmiskā diskusija „Latvijas iedzīvotāju vēsturiskā atmiņa. Historiogrāfija Latvijas neatkarības gados" ar LZA goda doktora, Dr. hist. L. Dribina, Dr.sc.comm. M. Kaprāna un Dr.hist. J. Ķerusa līdzdalību LZA. Rīkotājs: LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa.

22.-23. septembris Starptautiska konference "Biogrāfiskie pētījumi: nevienlīdzība un inovācijas" LU Sociālo zinātņu fakultātē Rīgā. Rīkotāji: Eiropas Sociologu asociācija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūtu un valsts pētījumu programmu SUSTINNO.

22.-24. septembris 9. Starptautiskā izstāde MedBaltica starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā (Ķīpsalas ielā 8). Rīkotājs: Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1.

23. septembris Starptautiska konference "Ekonomikas teorijas loma tautsaimniecībā, vadzinībās, finansēs un uzņēmējdarbībā" Latvijas Zinātņu akadēmijā. Rīkotāji: Latvijas Ekonomistu asociācija sadarbībā ar LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļu un Polijas Ekonomistu asociācijas Ščecinas nodaļu.

Powered by Elxis - Open Source CMS