VPP EKOSOC-LV projektu vadītāju un izpildītāju sanāksme

23-09-2016

2016. gada 7. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) norisinājās VPP EKOSOC-LV projektu izpildītāju sanāksme, kurā piedalījās Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka, Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks Māris Pūķis, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra, Latvijas Darba devēju konfederācijas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācijas vadītājs Vilnis Rantiņš, žurnāla "LZA Vēstis" galvenais redaktors Arno Jundze, VPP EKOSOC-LV Stratēģiskās vadības grupas locekle, akadēmiķe Dr.oec. Raita Karnīte, Studiju un zinātnes administrācijas Zinātnes projektu daļas vadītāja Inguna Paredne un žurnālists Arnis Krauze (TV3 Ziņu dienests). Sanāksmē tika diskutēts par VPP EKOSOC-LV programmas gaidāmā foruma „Gudra izaugsme. Izaicinājumi un risinājumi" sagatavošanas aktuālajiem jautājumiem. Forums norisināsies 2016. gada 3. novembrī Latvijas Universitātes Mazajā aulā, savukārt, foruma otrajā dienā 4. novembrī paredzēts darbs atsevišķās sekcijās katrā no programmā iesaistītajām augstskolām. Foruma moderators būs A. Krauze.

Sanāksmes ievaddaļā VPP EKOSOC-LV programmas vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža klātesošos iepazīstināja ar programmā paveikto (1. un 2. posms), galvenajiem rezultātiem un informēja par gaidāmo forumu. Programmas vadītāja uzsvēra, ka programma ir unikāla ar savu starpdisciplināro raksturu, kā arī to, ka tās mērķis ir rosināt atgriezenisko saiti ar visām iesaistītajām pusēm, tādējādi konkretizējot un padarot mērķtiecīgāku pētniecisko darbu nākamajā programmas posmā.

Akadēmiķe R. Karnīte uzsvēra programmas juridiskā bloka ciešas sadarbības nozīmi ar pārējiem programmas apakšprojektiem.

Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra uzsvēra, ka katrai nozarei jāmeklē sazobe ar pārējām, šāda pieeja jau programmas izstrādes vidusposmā būtu uzskatāma par visas programmas panākumu atslēgu un pievienoto vērtību, līdz ar to forumā būtu nozīmīgi koncentrēties uz tiem jautājumiem / tēmām / problēmām, kas izkristalizējušās visu projektu saskares rezultātā, kā arī projektu ietvaros veiktajiem jaunatklājumiem.

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka atzīmēja, ka katra projekta tēma jāskata daudzdimensionāli un ir būtiski, kādi eksperti piedalīsies forumā, un kas tiks sasniegts VPP EKOSOC-LV programmas 3. posmā.

Sanāksmes noslēgumā LZA sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Stengrevica klātesošos iepazīstināja ar foruma postera maketu, kā arī diskutēja par foruma programmu un tā reprezentativitāti, kā arī mērķauditoriju.

Līva Griņeviča, VPP EKOSOC-LV
programmas vadītājas asistente

Powered by Elxis - Open Source CMS