Sasniegums Latvijas zinātnē - Latvija koordinē jaunu COST akciju

23-09-2016

COST (Cooperation in Science and Technology) ir starptautiskās sadarbības atbalsta programma, kas kopš 1971. gada Eiropas līmenī veicina zinātnieku, doktorantu un praktiķu sadarbību dažādās zinātnes un tehnoloģijas attīstības jomās. Šodien COST darbība būtiski vērsta arī uz atšķirību mazināšanu starp Eiropas Savienības vecajām un jaunajām dalībvalstīm pētniecības un inovāciju jomā. Aplūkojot, piemēram, Ietvarprogrammu (FP7, Horizon2020) rezultātus, šī atšķirība joprojām ir redzama.

2015. gadā tika uzsākts jauns posms COST darbībā, mainot pieteikumu iesniegšanas un vērtēšanas kārtību. Jau pirmajā jaunā tipa konkursā tika atbalstīts LZA īstenās locekles, RSU A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta direktores Modras Murovskas vadībā sagatavotais projekta pieteikums par hroniskā noguruma sindroma izpēti.

2016. gada 21. aprīlī ar Vadības komitejas starta sanāksmi tika uzsākta akcijas CA 15111 "European Network on Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome" (EUROMENE) īstenošana ar izpildes laiku līdz 2020. gadam. Koordinējošā institūcija - Rīgas Stradiņa universitāte.

Līdz šim ES jaunās dalībvalstis reti ir tikušas COST akcijas koordinatora godā. Latvijai pirms tam atbalstīta tikai viena - "Characterisation of the fine structure and properties of papermaking fibres using new technologies" - LZA īstenā locekļa Arņa Treimaņa koordinētā akcija E54 no 2006.-2010. gadam.

Ņemot vērā to, ka COST akciju pieteikumu izvērtēšana ir anonīma un pamatkritērijs ir izcilība, tad novēlam akadēmiķei Modrai Murovskai kā Vadības komitejas priekšsēdētājai veiksmi un panākumus jaunās COST akcijas īstenošanā un zinātnieku grupu integrēšanā visā Eiropā. COST akcijas EUROMENE Vadības komitejas sanāksme notiks Rīgā, 29. un 30. septembrī.

Powered by Elxis - Open Source CMS