IN MEMORIAM

23-09-2016

Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis
Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas
priekšsēdētājs (2004-2016)

Juris Jansons
(1939.16.09 - 2016.19.09)

19. septembris 2016. gadā Latvijas Zinātņu akadēmijā atnāca ar sēru ziņu. 77 gadu vecumā no mums šķīries kolēģis Juris Jansons. Visu dzīvi profesors J. Jansons bija veltījis zinātnei - konkrēti - materiālu mehānikas pētniecībai. Viņš bija Polimēru mehānikas institūta dibinātāja - akadēmiķa A. Mālmeistara audzēknis un darbu turpinātājs. 1962. gadā J. Jansons beidza studijas celtniecības fakultātē Rīgas Politehniskajā institūtā. Akadēmiķis A. Mālmeistars, būdams Institūta rektors, toreiz izveidoja Materiālu Plastitātes teorijas problēmu laboratoriju, kurā J. Jansons sāka savu zinātnisko darbu, ko turpināja visu mūžu līdz pat savai nelaikā aiziešanai citā saulē. 1963. gadā Polimēru mehānikas institūtā (PMI) J. Jansons sāka strādāt pie polimēru un citu materiālu viskoelastīgo īpašību izpētes. Viņa vadībā tika izveidota viena no plašākajām un spēcīgākajām PMI laboratorijām, kurā J. Jansona vadībā notika pētniecība kompozīto materiālu ilglaicīgās deformēšanās teorijā un praksē.

Jauns attīstības posms J. Jansona zinātniskajā darbībā sākās 1993. gadā, kad pēc A. Mālmeistara aiziešanas kolēģi izlēma, ka J. Jansons būtu labākā persona PMI direktora postenī. J. Jansons uzņēmās šo grūto pienākumu un sekmīgi to veica 18 gadus līdz 2011. gadam. Šajā laikā PMI turpināja plaukt un attīstīties. J. Jansonam nācās uzņemties arī Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas vadību Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) (2004-2016), Latvijas Zinātnes padomes vadību (2001-2004), piedalīties LZA senāta sēdēs u.c.

J. Jansons vienmēr centās būt ļoti korekts, saprotošs, iejūtīgs. Kolēģi viņu vienmēr paturēs gaišā atmiņā.

LZA īstenais loceklis
Lielās medaļas laureāts Vitauts Tamužs

Powered by Elxis - Open Source CMS