Latvijas Zinātņu akadēmija un AS "Latvenergo" izsludina konkursu "Gada balva" 2016

8-09-2016

Lai motivētu Latvijas zinātniekus veikt pētījumus, īpaši lietišķos, enerģētikas attīstības veicināšanai un inovāciju vides veidošanai,
Latvijas Zinātņu akadēmija un AS "Latvenergo" izsludina konkursu "Gada balva" 2016.

Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirtas balvas:

  • profesora Alfrēda Vītola vārda balva par izcilu devumu enerģētikā;
  • divas balvas par nozīmīgu devumu enerģētikā;
  • piecas balvas par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem (vecumā līdz 40 gadiem).


Pretendentus var izvirzīt LZA locekļi, zinātnisko institūtu domes vai padomes, AS "Latvenergo", universitāšu un augstskolu senāti un fakultāšu domes. Balvas piešķir ekspertu komisija.

Izvirzot pretendentus, līdz 2016. gada 15. oktobrim jāiesniedz šādi dokumenti (divos eksemplāros):

  • motivēts izvirzītāja iesniegums;
  • pretendenta Curriculum vitae (CV), norādot darba un mājas adresi, tālr., personas kodu, e-pasta adresi;
  • izvirzītāja vai pretendenta parakstīta iesniegtā darba (darbu) anotācija latviešu valodā, darba nosaukumu norādot arī angļu valodā;
  • izvirzītais darbs (darbu kopa).


Apbalvoto zinātnisko vai praktisko darbu viens eksemplārs tiek nodots glabāšanai Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā, otrs - AS "Latvenergo".

Materiāli iesniedzami: LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa (adrese: Akadēmijas lauk.1, Rīgā, LV 1050. Tālr. uzziņām: 67223633, 67223931) vai AS "Latvenergo" Personāla vadības funkcijā (adrese: Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230. Tālr. uzziņām: 67728233).

Powered by Elxis - Open Source CMS