Sakralitātes aspekti un 21. gadsimta izaicinājumi

30-06-2016

20. jūnijā, Līgo svētku priekšvakarā, Latvijas Zinātņu akadēmijā ne tikai sveica Jāņa vārda nesējus, bet arī prezentēja divus jaunus izdevumus, no kuriem viens ir jaunākais žurnāla "Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis" A daļas (sociālās un humanitārās zinātnes) laidiens.

Kā priekšvārdā raksta žurnāla numura sastādītājs prof. Ojārs Spārītis, "mūsdienu cilvēka apziņa maldās nedrošībā, neziņā un šaubās par globālā saprāta uzvaru augošās starptautiskās spriedzes un civilizāciju konkurences laikā. Tieši šis apstāklis ņemts vērā, iecerot kārtējo "Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstu" A sadaļas humanitārajām un sociālajām zinātnēm atvēlēto laidienu, kuram dotais atslēgas vārds "Sakralitāte" raksturotu cilvēces uzkrāto pamatvērtību kopumu, bet kuru šajā turbulentajā laikā zināmā mērā izjūtam kā apdraudētu."

Krājuma tematika ir saistīta arī ar 2017. gadā gaidāmo Reformācijas 500. gadskārtu.

Krājums nosacīti veidots trīsdaļīgs. Pirmajā sadaļā "Mūžīgo vērtību aksioloģija mūsdienu skatījumā" lasāmi Latvijas evanģēliski luteriskās baznīcas Rīgas arhibīskapa Jāņa Vanaga ("Baisais, valdzinošais svētums"), Latvijas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskapa, metropolīta Dr.theol. Zbigņeva Stankeviča ("Cilvēks un sakralitāte"), vācu teologa un baznīcas vēstures pētnieka Dr.theol. Ulriha Šēnborna (Schoenborn) ("Sakralitāte - vēlīnā modernisma izaicinājums jeb "svēts" - tas ir jēdziena "vienalga" pretmets"), Latvijas Universitātes profesores Dr. phil. Skaidrītes Lasmanes ("Svētuma identitāte un komunikācija") raksti.

Otrajā sadaļā "Sakralitātes nemateriālie aspekti" par Zviedrijas baznīcas likumu un mūziku Vidzemē 17. - 18. gadsimta mijā raksta Dr. art. Ieva Pauloviča, par vācbaltiešu garīdzniekiem - latviešu rakstniekiem apgaismības laikmetā - Dr.philol. Pauls Daija, par sakralitātes jeb svētuma uztveri mūsdienās (aptaujājot vairāk nekā 2000 respondentu) - Latvijas Universitātes profesore Dr.habil.philol. Janīna Kursīte, bet par pēdējā laikā nereti veicamo latviešu karavīru mirstīgo atlieku atgriešanu dzimtenē rakstā "Latviešu karavīru komemorācija kristīgā skatījumā" runā Lutera akadēmijas profesors Dr.theol. Guntis Kalme.

Trešajā sadaļā raksti ir "veltīti pārdomām par sakrālās arhitektūras un mākslas iespējām atspoguļot garīgās vērtības un paust materiālā formā laikmetam raksturīgās idejas" (O.Spārītis). Te pieminams Dr.habil.art. Ojāra Spārīša raksts "Konfesionalizācijas laika liecības Livonijas mākslas artefaktos", Rundāles pils muzeja direktora Dr.h.c. Imanta Lancmaņa raksts "Baznīca pilī. Sakrālais un laicīgais Frančesko Bartolomeo Rastrelli celtnēs Latvijā", Dr.art. Kristīnes Ogles "Jelgavas "Uzvaras dievmāte"", Latvijas Mākslas akadēmijas asociētās profesores Dr.art. Silvijas Grosas apcere "Sakralitātes šifri jūgendstila perioda baznīcu arhitektūrā" un arhitekta Jāņa Dripes raksts "Mūsdienu baznīcu arhitektūra - vispārējās tendences un īpašās parādības".

Jāatzīmē fakts, ka "Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstu" laidiens "Sakralitātes aspekti un 21. gadsimta izaicinājumi" iespiests ar LZA goda mecenāta Ata Sausnīša atbalstu.

Z.K.

Powered by Elxis - Open Source CMS