Izdota Dr. hist. Gunitas Zariņas monogrāfija "Ikšķiles 13. - 15. gadsimta iedzīvotāji. 13th - 15th Century Population of Ikšķile"

30-06-2016

Latvijas Zinātnes padomes sadarbības projekta Nr. 660/2014: "Kultūru migrācija Latvijā" ietvaros iznākusi Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekles, LU Latvijas vēstures institūta vadošās pētnieces Gunitas Zariņas monogrāfija "Ikšķiles 13. - 15. gs. iedzīvotāji. 13th - 15th Century Population of Ikšķile". Rīga: Zinātne, 2016. 136 lpp. ISBN 978-9934-549-08-3. Izdevums ir veltīts Ikšķiles 13. - 15. gs. iedzīvotājiem - lībiešiem un ieceļojušajiem vācu misionāriem, mēģinot rekonstruēt viņu fizisko un sociālo izskatu, sadzīvi, uztura ieradumus un veselību un salīdzināt abu minēto grupu dzīves kvalitātes rādītājus. Grāmata sastāv no ievada, septiņām nodaļām un nobeiguma. Teksts izvietots paralēli divās valodās - latviešu un angļu. Kā pētījuma mērķauditorija darbā minēti Ikšķiles iedzīvotāji, skolēni, studenti, ārvalstu zinātnieki un pilsētas viesi (7. lpp.).

Monogrāfijas autore, sniedzot vērtējumu savam darbam, atzīst, ka "grāmata ir pirmais mēģinājums apkopot arheoloģiskās, bioarheoloģiskās un rakstīto avotu liecības par Ikšķiles iedzīvotājiem viduslaikos. Tas bija iespējams, pateicoties arheologa Jāņa Graudoņa Ikšķiles baznīcas kapsētas izrakumos iegūtajam plašajam antropoloģiskajam materiālam, kā arī pēdējos gados strauji progresējošajām tā izpētes metodēm" (134. lpp.). Recenzija par G. Zariņas monogrāfiju izlasāma jaunākajā žurnāla "Domuzīme" numurā: Vijups A. Populāri akadēmiski par sen mirušajiem. Domuzīme. 2016. Nr. 2. 50. lpp.

Powered by Elxis - Open Source CMS