Eiropas Zinātņu Akadēmijas Konsultatīvā padome (EASAC) turpina attīstīt apļveida ekonomikas (Circular economy) koncepciju

16-06-2016

Š. g. 4.-5. maijā akadēmiķe Baiba Rivža piedalījās Eiropas Zinātņu Akadēmiju Konsultatīvās padomes (EASAC) ekspertu seminārā par jautājumiem, kas ir būtiski VPP EKOSOC-LV izstrādei saistībā ar ilgtspējīgu attīstību un tautsaimniecības transformāciju. Seminārs bija veltīts apļveida ekonomikas (Circular economy) indikatoru izstrādei, kā arī diskusijai ar Eiropas Komisijas ierēdņiem. Seminārs notika Palais des Academies Hertogsstraat (Brisele, Beļģija). Seminārā piedalījās 10 eksperti no Anglijas, Spānijas, Islandes, Latvijas, Rumānijas, Itālijas, Somijas, Īrijas, Norvēģijas, un Vācijas Zinātņu akadēmijām. Semināra gaitā tika apspriesti ieteiktie rādītāji un uzklausīti visu valstu viedokļi. Katram no grupas ekspertiem maijā jāizstrādā uzticētā materiāla nodaļa gada versijai, kas vēlreiz tiks apspriesta, sagatavotos materiālus visiem izsūtot un Skyp apspriežot. Iepriekš, 2015. gada noslēgumā EASAC izstrādāja konceptuālo ziņojumu "Circular economy: a commentary from the perspectives of the natural and social sciences". Izstrādātais dokuments ietver trīs sadaļas. Pirmajā sadaļā apkopots problēmu loks saistībā ar pāreju no reciklēšanas uz resursu efektīvu apļveida ekonomiku un būtiskāko ieguvumu analīze Eiropas politikas kontekstā. Otrajā un trešajā daļā apkopoti EASAC komentāri par cirkulārās ekonomikas koncepciju un kvantitatīvās analīzes dati.

Materiāli par tēmu pieejami www.easac.eu

Sagatavoja LZA LMZN zinātniekā sekretāre:
Dr.oec. Viktorija Zaļūksne

Powered by Elxis - Open Source CMS