2016. gada 26. maija LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēdē "Latvijas zinātnes sasniegumiem 2015. gadā izvirzīto darbu" prezentācijas

2-06-2016

2016. gada 26. maijā notika Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde, kurā par Latvijas zinātnes sasniegumiem 2015. gadā izvirzītajiem darbiem tika nolasīti sekojoši ziņojumi:

Dr. iur. Jāņa Rozenfelda ziņojums par publikāciju "Civil laws of 1864 (Part III of the Codification of Local Laws) and Latvian legal science on legal regulation of invalidation of transactions".

Dr. iur. Edvīna Danovska ziņojums par monogrāfiju "Publisko un privāto tiesību dalījuma nozīme un piemērošanas problēmas Latvijā".

Dr.habil.iur. Kalvja Torgāna ziņojums par publikāciju "Crash of Penalties "Bubble" in Latvia".

LZA HSZN nodaļas sēdes darbā iesaistījās arī Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes locekle, Dr.iur. Kitija Bite un žurnāla "Jurista Vārds" galvenā redaktora vietniece Sannija Matule.

LZA HSZN zinātniskās sekretāres p.i. Līva Griņeviča

Powered by Elxis - Open Source CMS