Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI), pamatojoties uz LU LFMI Stratēģiju (2015-2020), izsludina konkursu uz šādām akadēmisko amatu vietām:

2-06-2016

- Vadošā pētnieka vieta literatūrzinātnē, literatūras vēstures apakšnozarē, ar specializāciju latviešu literatūras pētniecībā reģionālo procesu kontekstā un papildus specializāciju identitāšu pētījumos;

- Pētnieka vieta literatūrzinātnē, literatūras teorijas apakšnozarē, ar specializāciju identitāšu pētījumos un papildus specializāciju padomju, diasporas un mūsdienu literatūras izpētē;

- Pētnieka vieta folkloristikā, latviešu folkloristikas apakšnozarē, ar specializāciju vernakulāro kultūrprakšu izpētē;

LU LFMI amatu nolikumu un aprakstus sk. LU LFMI mājaslapas (www.lfmi.lu.lv) sadaļā "Dokumenti". Pretendentiem jāiesniedz: iesniegums, CV, zinātnisko kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija, zinātnisko publikāciju saraksts (2011-2016) un perspektīvais pētnieciskā darba redzējums ievēlēšanas periodam (6 gadiem). Dokumenti iesniedzami līdz š.g. 1. jūlijam LU LFMI sekretariātā, Mūkusalas ielā 3, 510. kabinetā, kā arī elektroniski ( ). Tālrunis uzziņām 67229017.

Powered by Elxis - Open Source CMS