Sēlijas kongresā tiks prezentēts pētījums par Sēlijas novada ekonomiskās izaugsmes iespējām

25-05-2016

27. maijā Jaunjelgavā sanāk Sēlijas 8. kongress, kurā tradicionāli piedalās arī Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvji, to vidū akadēmiķis Jānis Stradiņš un akadēmiķe Baiba Rivža. Akadēmiķe Baiba Rivža prezentēs pētījumu par Sēlijas novadu ekonomiskās izaugsmes iespējām.

Pētījuma mērķis ir dot ieskatu sociāli ekonomiskās veiktspējas tendencēs virzībā uz viedu izaugsmi reģionālā un novadu līmenī, t.sk. padziļināti apskatot Sēlijas novadus. Objektīvie dati liecina, ka pat sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos, ko radījusi globālā krīze, ekonomiskās izaugsmes tendences var vērot arī lauku apvidos. Reģistrēto uzņēmumu skaits Zemgales reģionā un arī Sēlijas novados piecu gadu laikā ir palielinājies. Tajā pašā laikā pieaudzis arī uzņēmumu skaits, kas darbojas zināšanās balstītas jeb zināšanu ekonomikas nozarēs. Secinājums - izmaiņas novadu ekonomikā ir ne tikai kvantitatīvas, bet arī kvalitatīvas. Uzmanības centrā ir novadu veiktspēja un zināšanu ekonomikas nozarēs strādājošo uzņēmumu skaita un īpatsvara pieaugums, kā arī faktori, kuri kavē vai veicina novadu sociālekonomisko veiktspēju. Pētījums tiek veikts valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV projekta 5.2.3. "Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" ietvaros.

Plenārsēdes priekšlasījumi ekonomiskās izaugsmes un kultūras mantojuma kontekstā tiks izvērsti un apspriesti ekspertu debatēs divās paneļdiskusijās. Pirmajā no tām -   "Sēlijas izaugsmes iespējas virzībā uz viedu teritoriju" - piedalīsies Dr.oec. Viktorija Zaļūksne, Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvis Mārtiņš Rinčs, Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs  Stefans Rāzna, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvis.

Otrajā paneļdiskusijā "Kultūras mantojums kā gudru attīstību veicinošs faktors" aicināti piedalīties LLU pētniece doc. Maiga Krūzmētra, LLU doktorante Laura Jeroščenkova, Viesītes muzeja "Sēlija" direktore Ilma Svilāne, Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietniece Anta Teivāne.

Sēlijas 8. kongress notiks 27. maijā, Jaunjelgavas novada kultūras namā Jelgavas ielā 31, plkst. 9.00-17. 30.

Pasākumā aicināti piedalīties  plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un visi interesenti.

Pasākuma programma šeit .

Informāciju sagatavoja Viktorija Zaļūksne

Papildu informācija šeit

Pēdējā atjaunošana 25-05-2016
Powered by Elxis - Open Source CMS