Latvijas Zinātnieku savienībā

5-05-2016

LZS un LPA kopīgā valžu sēde LNB

14. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Latvijas Zinātnieku savienības un Latvijas Profesoru asociācijas valžu pirmā kopīgā sēde. Tā sākās ar iepazīšanos ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas plašajām, gaišajām telpām. Sēdes pirmajā daļā LZS valdes locekle prof. Rita Bebre prezentēja savu jauno pētījumu "Dzejnieka personība, mīlestība un daiļrade: Raiņa Mēnessmeitiņa dzīvē un dzejā". Sēdes dalībnieki tika iepazīstināti ar Raiņa dzejoļu krājuma "Mēness meitiņa" tapšanu, krājuma liriskās varones - Mēnessmeitiņas - tēla veidošanos ilgākā laika posmā. Vislielāko iedvesmu krājuma tapšanā sniegusi dzejnieka Mūza Olga Klīgere, ar kuras dzīvi kopš bērnības līdz garā, bagātā mūža galam klātesošos iepazīstināja prezentācijas autore, kā spilgtākos brīžus izceļot viņas nozīmi dzejnieka dzīvē un daiļradē.

Sēdes otrajā daļā LNB direktors Andris Vilks iepazīstināja klātesošos ar bibliotēkas aktuālajām iespējām sadarbībā ar augstskolām un zinātniekiem, veicot pētījumus, izmantojot un papildinot datu bāzes, rīkojot konferences u.c.

R.B.

LZS un LPA pirmās kopīgās valžu sēdes referenti Rita Bebre un Andris Vilks


LZS Valdes sēde

21. aprīlī notika Latvijas Zinātnieku savienības Valdes sēde, kur uzstājās Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors Dr.hist. VALTERS ŠČERBINSKIS, lai informētu par Latvijas nacionālās enciklopēdijas uzdevumiem un tapšanas gaitu.  

Nacionālās enciklopēdijas galvenie mērķi: dot ticamu informāciju latviešu valodā. Tātad, tai ir jābūt uzticamai, atšķirībā no dažādiem interneta avotiem. Enciklopēdijas redakcija darbojas Latvijas Nacionālās bibliotēkas paspārnē kā autonoma sastāvdaļa, to finansē Kultūras ministrija. Satura ziņā tiks realizēts universālisms kā klasiska pieeja, īpašu sējumu atvēlot Latvijai. Par autoriem ir uzaicināta visa Latvijas zinātnieku saime.

Enciklopēdijas formāts - virtuālā vide un Latvijas sējums - arī drukātā veidā.

Pirmie rezultāti gaidāmi 2018.gadā, kad jāiznāk Latvijas sējumam papīra formātā. Tajā pat gadā kopā ar Latvijas sējumu atvērs arī enciklopēdijas virtuālo vidi, kas paredzēta 8-10 sējumos. Elektroniskā formāta priekšrocības - informāciju var nepārtraukti atjaunināt un aktualizēt.

V. Ščerbinskis prezentācijā ļāva klātesošiem ielūkoties redakcijas "iekšienē" un ieazīstināja ar tehniskiem parametriem un detaļām.

I. Bondare informēja par pēdējām divām Latvijas Zinātnes padomes sēdēm, kas galvenokārt bija veltītas visu ekspertu komisiju pārvēlēšanām.

Šajā gadā beidzas grantu finansējums un ir diskutabls jautājums, vai būs iespējams turpināt LZP projektus. Nauda, kas bija paredzēta 2017.gada grantiem, ir sadalīta valsts pētījumu projektiem. Tiek izstrādāts LZP projektu (grantu) darbības nolikums, ar kura pirmo variantu var iepazīties LZP mājaslapā: kā pieteikties, kādi vērtēšanas kritēriju, kas būs eksperti. Varbūt ir prāta darbs atteikties no pieteikšanās 2017.gadam, bet izstrādāt nolikumu 2018.gadam un sagatavot kvalitatīvu projektu, ko iesniegtu 2017.gada jūnija beigās.

Z.K.

Pēdējā atjaunošana 5-05-2016
Powered by Elxis - Open Source CMS