Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS "Latvijas Gāze" balva

22-04-2016

Sadarbojoties Latvijas Zinātņu akadēmijai, AS "Latvijas Gāze" un nodibinājumam "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds" tiek izsludināts konkurss balvām zinātnē. Tiks piešķirtas divas balvas ievērojamiem zinātniekiem un radošiem praktiķiem gāzes, siltumtehnikas un ar tām saistītās ķīmijas tehnoloģijas nozarēs un sirds ķirurģijas, kardioloģijas un orgānu transplantācijas zinātnēs par izcilu darbu kopumu vai mūža veikumu attiecīgajā nozarē, kā arī divas balvas doktorantiem gāzes un siltumtehnikas tehnoloģijas un kardioloģijas un orgānu transplantācijas zinātnēs.

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Pretendentus balvu konkursam var izvirzīt Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi, Latvijas zinātnisko institūtu padomes, AS "Latvijas Gāze", Latvijas universitāšu senāti un fakultāšu domes.

1.2. Konkursa kārtībā tiks piešķirtas kopā 4 balvas:

1.2.1. Gāzes, siltumtehnikas un ar tām saistītās ķīmijas tehnoloģijas nozarēs par mūža devumu EUR 3600 apmērā un jaunajam zinātniekam EUR 1200 apmērā;

1.2.2. Kardioloģijas un orgānu transplantācija zinātnēs par mūža devumu EUR 3600 apmērā un jaunajam zinātniekam EUR 1200 apmērā.

2. Pretendentiem jāiesniedz:

2.1. Motivēts izvirzītāja iesniegums;

2.2. Ziņas par pretendentu (Curriculum vitae), norādot darba un mājas adresi, telefonu, personas kodu, elektroniskā pasta adresi;

2.3. Izvirzītāja vai pretendenta parakstīta iesniegtā darba (darbu) anotācija latviešu valodā (darba nosaukums arī angļu valodā);

2.4. Izvirzītā darba (darbu kopas) aprakstošā un grafiskā daļa, ja ir publicēts iespiestā veidā.

1. Pretendentiem 2. punktā minētie dokumenti vienā eksemplārā jāiesniedz LZA zinātniskajā sekretariātā Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā, 231. istabā, Rīga, LV-1524 līdz 2016. gada 15. maijam, ievietojot dokumentus slēgtā, aizlīmētā aploksnē ar norādi "Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS "Latvijas Gāze" balvu konkursam", kā arī elektroniski (ar ieskenētām parakstu lapām) jānosūta uz un

Powered by Elxis - Open Source CMS