Latvijas Zinātņu akadēmijas un SIA "ITERA Latvija" balva

22-04-2016

Sadarbojoties Latvijas Zinātņu akadēmijai (LZA), SIA "ITERA Latvija" un nodibinājumam "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds" izsludina konkursu balvu piešķiršanai ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un praktiķiem par izcilu veikumu vai mūža devumu vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs, kā arī par nozīmīgu vides izstrādes sistēmu veicināšanu.

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Pretendentus balvu konkursam var izvirzīt LZA locekļi, Latvijas zinātnisko institūtu padomes, SIA "ITERA Latvija", Latvijas universitāšu senāti un fakultāšu domes.

1.2. Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 2 balvas, katra 3000 EUR (pirms nodokļu nomaksas) vērtībā ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un radošiem praktiķiem par izcilu veikumu vai mūža devumu vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs, kā arī par nozīmīgu vides izstrādes sistēmu veicināšanu.

2. Pretendentiem jāiesniedz:

2.1. Motivēts izvirzītāja iesniegums;

2.2. Ziņas par pretendentu (Curriculum vitae), norādot darba un mājas adresi, telefonu, personas kodu, elektroniskā pasta adresi;

2.3. Izvirzītāja vai pretendenta parakstīta iesniegtā darba (darbu) anotācija latviešu valodā (darba nosaukums arī angļu valodā);

2.4. Izvirzītais darbs (darbu kopa), ja tāds ir publicēts iespiestā veidā.

3. Pretendentiem 2. punktā minētie dokumenti vienā eksemplārā jāiesniedz LZA zinātniskajā sekretariātā Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā, 231. istabā, Rīga, LV-1524 līdz 2016. gada 15. maijam, ievietojot dokumentus slēgtā, aizlīmētā aploksnē ar norādi "Latvijas Zinātņu akadēmijas un SIA "ITERA Latvija" balvu konkursam", kā arī elektroniski (ar ieskanētām parakstu lapām) jānosūta uz un

Powered by Elxis - Open Source CMS