LZA Pavasara pilnsapulce 2016. gada 7. aprīlī. LZA ģenerālsekretāra Valda Kampara pārskata par LZA darbību 2015.gadā secinājumi

22-04-2016

Īpašs gads Latvijas zinātnei, kurā tika atzīmēta Latvijas akadēmiskās zinātnes divsimtgade, starptautiskais Gaismas gads, organizēti Raiņa un Aspazijas 150. dzimšanas dienas atcerei veltīti pasākumi. Šo pasākumu laikā tika uzsvērta mūsu vēstures vērtību izpratnes un saglabāšanas lielā nozīme, atzinīgi vērtēta visu zinātnes nozaru sasniegumi, zinātnieku neatlaidīgais un pašaizliedzīgais darbs.

Tika aizvadīti nozīmīgi pasākumi pētniecības partneru piesaistei, zinātnisko pētījumu internacionalizācijai un globālās sadarbības tīklošanai, kā arī Letonikas VI kongress.

Promocijas darbu aizstāvēšanas kopējais skaits saglabājās augsts (ap 270), bet Latvijas lielāko augstskolu infrastruktūras attīstība ļauj cerēt, ka tas varētu vēl pieaugt reizē ar tehnoloģijas pārneses un zinātnes komercializācijas īpatsvara palielināšanos.

Neskatoties uz LZA, LZP un Pētniecības un inovāciju stratēģijas padomes pastāvīgajiem atgādinājumiem Saeimai un valsts izpildvarai par iespējamajām katastrofālajām sekām, Zinātniskās darbības likums netika pildīts, bet starptautisko fondu apguve tika aizkavēta, kas izraisīja zinātnes finansēšanas pārtraukumus, zinātniskā potenciāla nepilnīgu izmantošanu un talantīgu cilvēku aiziešanu no Latvijas zinātnes.

LZA saimnieciskajā darbībā gads iezīmējās gan ar neraksturīgām veiksmēm (jauni lifti, ugunsdrošības signalizācija, iespēja LZA iekļūt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), gan ar neraksturīgu neveiksmi - nepārdomāta līguma ar SIA "Rīgas koncertzāle" seku likvidēšanu. LZA rīcībā joprojām nav Lielās konferenču zāles, tā cieš zaudējumus un ir iestigusi tiesvedības procesos.

Powered by Elxis - Open Source CMS