LZA LMZN hronika martā un aprīlī

21-04-2016

Martā LMZN un LLMZA locekļi aktīvi strādāja pie Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates plānošanas un organizēšanas 2016. gadā. Ik gadu skati rīko LR Zemkopības ministrija sadarbībā ar LZA LMZN un LLMZA. Skates tiks uzsāktas 22. aprīlī Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta " Silava" un turpināsies līdz 14. jūlijam. Kopumā plānots apskatīt 13 lauksaimniecības zinātniskos institūtus un zinātnes centrus. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2016. gada 3. novembrī pasākumā Ražas svētki "Vecauce 2016".

Nodaļā noritēja organizatoriskais darbs pie Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras kopīgā pasākuma "Pirmā Zinātnieku uz ņēmēju kontaktbirža "Zinātnieks satiek uzņēmēju", kurš plānots 15. aprīlī. Tika apzināti un aicināti dalībnieki, sastādīta pasākuma programma, notika aktīva sadarbība ar tirdzniecības un rūpniecības kameru.

7. aprīlī nodaļas priekšsēdētāja Baiba Rivža uzrunāja LZA pavasara pilnsapulces dalībniekus par jautājumu sakarā ar valsts emeritēto zinātnieku nosaukuma piešķiršanu jaunajiem kandidātiem. Tika iegūts pilnsapulces atbalsts sagatavot LZA vēstuli "Par Valsts emeritēto zinātnieku mūža grantu finansējumu 2017. gadam". Pašlaik nodaļā notiek gatavošanās 8. Sēlijas kongresam, kurš notiks Jaunjelgavā 2016. gada 27. maijā.  Kārtējā LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde plānota 2. maijā.

LZA LMZN zinātniskā sekretāre
Dr.oec. Viktorija Zaļūksne

Powered by Elxis - Open Source CMS