LLU izsludina pretendentu konkursu JĀŅA ĀBOLIŅA vārdiskai balvai inženierzinātnē, pārtikas zinātnē

21-04-2016

KONKURSS
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
izsludina pretendentu konkursu
JĀŅA ĀBOLIŅA
vārdiskai balvai inženierzinātnē, pārtikas zinātnē

Konkurss veltīts Jāņa Āboliņa 110 gadu atcerei.

Balvu piešķir reizi mūžā no zinātnieku kolektīva izvirzītam vadošajam zinātniekam. Balvas laureāts saņem diplomu un vienreizēju izmaksu profesora mēnešalgas apmērā viens tūkstotis viens simts septiņdesmit pieci eiro).

Pretendentus balvas konkursam var izvirzīt Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk - LLU) fakultāšu domes, Latvijas Lauksaimniecības un Meža Zinātņu akadēmijas (turpmāk - LLMZA) locekļi, zinātnisko institūtu zinātniskās padomes.

Balvu piešķir konkursa kārtībā, balstoties uz šādiem kritērijiem:

ieguldījums pārtikas zinātnes nozares attīstībā pasaules un Latvijas mērogā;

zinātniskās publikācijas vispāratzītos zinātniskos izdevumos (t.sk. Scopus un Web. of Science datubāzēs).

Balvas pretendentiem jāiesniedz pieteikums LLU Zinātnes un projektu attīstības centrā, Jelgavas pilī, 189.telpā, Lielā ielā 2, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63005685 līdz 2016.gada 10.maijam, pievienojot šādus dokumentus:

5.1. LLU fakultāšu domes, LLMZA locekļu, zinātnisko institūtu zinātnisko padomju ieteikumu, kurā dots koncentrēts balvas pretendenta darba vērtējums un zinātnieka raksturojums;

5.2. pretendenta zinātniskās darbības kopsavilkumu;

5.3. zinātnisko publikāciju sarakstu;

5.4. autora dzīves un darba gājumu (Curriculum vitae).

LLU Zinātnes un projektu attīstības centrs saņem un apkopo balvas konkursam iesniegtos dokumentus un iesniedz balvas konkursa komisijai (izveidota ar zinātņu prorektora rīkojumu) izvērtēšanai.

Balvas izmaksas veic LLU AF, pamatojoties uz komisijas lēmumu.

Powered by Elxis - Open Source CMS