LZA Pavasara pilnsapulces materiāli, 2016. gada 7. aprīlis

8-04-2016

LZA Pavasara pilnsapulces vēlēšanu rezultāti

LZA Pavasara pilnsapulce 2016. gada 7. aprīlī (videomateriāli) 

LZA prezidenta Ojāra Spārīša runa LZA Pavasara pilnsapulcē  

LZA arī turpmāk vadīs Ojārs Spārītis, viņa komandā - Andrejs Ērglis, Andrejs Krasņikovs, Andrejs Siliņš un Tālavs Jundzis

LZA Pavasara pilnsapulces darba kārtībā - LZA prezidenta, amatpersonu, Senāta un Uzraudzības padomes vēlēšanas

Fotogalerija (Jānis Brencis)


LR Saeimas Budžeta un finanšu komisijas
priekšsēdētājs Jānis Vucāns un izglītības un
zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

LZA īstenā locekle Aina Blinkena (Jāņa Endzelīna
balva latviešu valodniecībā)

LZA korespondētājlocekle Ilze Loze (Friča
Brīvzemnieka balva)

LZA īstenais loceklis Māris Turks (Gustava
Vanaga
 balva ķīmijas zinātnēs )

Dr.sc.soc. Ilze Koroļeva (Tālivalža Vilciņa balva
socioloģijā)

LZA korespondētājloceklis Roberts Eglītis (Edgara
Siliņa balva fizikā)

Dr.habil.chem. Gaļina Teliševa (Arvīda Kalniņa 
balva mežzinātnē, koksnes pētniecībā un
pārstrādē)

PhD Jānis Vārna (Frīdriha Candera balva
mehānikā)

Dr.sc.ing. Agnese Grigaloviča (Mārtiņa Straumaņa
un Alfrēda Ieviņa balva ķīmijā)

Dr.phys. Roberts Zabels (Ludviga un Māra
Jansonu balva fizikā)
 


Mg. Arnis Koroševskis (Zentas Mauriņas balva
literatūrzinātnē)

Dr.pharm. Marina Makrecka-Kūka (Jauno
zinātnieku balva)

Dr.phys. Jurģis Grūbe (Jauno zinātnieku balva)

Mg. Astra Zaļuma (Jauno zinātnieku balva)

Mg. Jānis Zariņš (Jauno zinātnieku balva)

Akadēmiķe Baiba Rivža

Dr.sc.ing. Edvīns Karnītis

Akadēmiķis Andris Šternbergs

Akadēmiķe Dace Markus

Akadēmiķis Ivars Kalviņš
 

 

Jaunievēlētais LZA prezidents Ojārs Spārītis ar komandu (no kreisās): ārlietu sekretāru Tālavu Jundzi, viceprezidentiem Andreju Krasņikovu un Andreju Ērgli, ģenerālsekretāru Andreju Siliņu  

Pēdējā atjaunošana 11-04-2016
Powered by Elxis - Open Source CMS