LZA NODAĻĀS

17-03-2016

2016. gada 5. februārī LZA Portretu zālē notika paplašināta Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēde „Gaistošo savienojumu analīze medicīnā, metabolomika” ko sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju organizēja Insbrukas Universitātes Izelpas pētniecības institūta, Latvijas Universitātes, Latvijas Organiskās sintēzes institūta, LU Cietvielu fizikas institūta, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas zinātnieki, SNIIFPHONE projekts.

Pēc akad. R. Valtera ievadvārdiem sēdes dalībmieki noklausījās un apsprieda sešus ziņojumus:

Līga Grīnberga, Jānis Kleperis. „Electronic Nose and gas analysis systems - Researches and Applications at ISSP UL and Riga city”; Mārcis Leja „Gaistošo marķieru diagnostikas pētījumu principi. Pētījumi gremošanas sistēmas audzēju jomā” ; Immanuels Taivans ” Izelpas gaisa analīze, izmantojot gāzu hromatogrāfiju un mākslīgos ožas sensorus, plaušu vēža diagnostikā”; Pawel Mochalski, Alex Schmid. „Analysis of human volatolome: a new potential tool for medicine, toxicology and safety and security applications”; Osvalds Pugovičs „Metaboloms - universāls rīks vai individuāli veidojama analīzes metode”; Nikolajs Sjakste „Kā izveidot sasaisti starp genomiku un proteomiku?”

12. februārī - Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas pilnsapulce.

Nodaļas priekšsēdētājs akadēmiķis Raimonds Valters prezentēja ziņojumu par nodaļas darbu 2015. gadā un arī par nodaļas locekļu zinātniskajām un organizatoriskajām aktivitātēm pārskata periodā. Pēc tam R. Valters iepazīstināja ar nodaļas locekļu ierosinājumiem 2016. gada pasākumiem.

Sakarā ar to, ka 2016. gadā beidzas nodaļas priekšsēdētāja kārtējais pilnvaru termiņš un akad. R. Valters ir nolēmis beigt darbību šajā amatā, ir jāievēl jauns nodaļas priekšsēdētājs. Kandidēt uz šo amatu ir piekritis LZA korespondētājloceklis Dr.chem. Pēteris Trapencieris, Latvijas Organiskās sintēzes institūta Organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājs. Aizklāti balsojot, pilnsapulces dalībnieki ar pārliecinošu balsu vairākumu atbalstīja P. Trapenciera kandidatūru.

Atklāti balsojot, nodaļas locekļi izteica atbalstu akad. O.Spārīša atkārtotai kandidēšanai LZA prezidenta vēlēšanās.

Pamatojoties uz akadēmiķa Ojāra Spārīša ieteikumu, pilnsapulces dalībnieki, aizklāti balsojot, nolēma piešķirt LZA goda doktora grādu medicīnā (Dr.h.c.med.) profesoram Dr.habil.med. Georgam Jankovskim – osteorefleksoterapijas ārstnieciskās metodes izstrādātājam.

Sēdes noslēgumā priekšlasījumu - “Enerģijas metabolisms: veselība, pārtika un fiziskā aktivitāte” sniedza LZA korespondētājloceklis, Dr.pharm. Edgars Liepiņš.

26. februārī - Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēde no cikla 2015. gada nozīmīgie sasniegumi Latvijas zinātnē”:“Ļaundabīgo audzēju profilakses un skrīninga pētījumi Latvijā”.

Ar plašā pētījuma, kurā piedaījās Latvijas Universitātes, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas un Gremošanas slimību centra zinātnieki, rezultātiem sēdes dalībniekus iepazīstināja projekta vadītājs LZA kor.loc., prof. M.Leja „ Kuņģa un zarnu vēža profilakses pētījums GISTAR – šobrīd sasniegtais un perspektīva”, Dr. Petra Kriķe – „ Biomarķieru pētījumi kuņģa vēža riska stāvokļu identifikācijai”, Dr. R.Škapars – „ Gaistošo marķieru pētījumi”, asoc.prof. I. Daugule – „ Kuņģa vēža galvenā izraisītāja H.pylori pētījumi”, Dr. I.Kikuste. „Modernu endoskopisko sistēmu izmantošanas iespējas agrīnai kuņģa saslimšanu diagnostikai”, doc. S. Isajevs – „ Patoloģijas iespējas pirmsvēža stāvokļu un vēža riska stratifikācijai”, Dr. D.Šantare „ Zarnu vēža skrīninga pilotpētījuma Latvijā”.

Powered by Elxis - Open Source CMS