IN MEMORIAM

17-03-2016

IN MEMORIAM

LZA goda loceklis
Dr.habil.sc.ing. Viktors Zēbergs
(5.07.1926 – 10.03.2016)

2016. gada 10. martā Mūžībā ir aizgājis PEP LNK Goda prezidents, LZA goda loceklis, profesors, Dr. habil. sc. ing. Viktors Zēbergs.

Viktors Zēbergs dzimis Jelgavā 1926. gada 5. jūlijā. No 1933. līdz 1940. gadam mācījies Jelgavas pamatskolā, pēc tam līdz 1945. gadam Rīgas Valsts tehnikumā par elektriķi. Vienlaikus ar mācībām no 1942. gada pēc tēva nāves sāka strādāt Latvijas dzelzceļā par elektromontieri. 1945. gadā viņš sāka mācības LVU Mehānikas fakultātes Elektrotehnikas nodaļā, kuru beidzot 1951. gadā iegūst inženiera elektriķa diplomu elektrisko staciju, tīklu un sistēmu specialitātē. Vēl pirms LVU beigšanas 1948. gadā V. Zēbergs sāka strādāt Lauku celtniecības projektēšanas institūtā par elektrotehniķi, pēc tam par inženieri un grupas vadītāju. 1955. gadā viņš pāriet strādāt uz Republikānisko ekspluatācijas kantori Selelektro par projektēšanas biroja vadītāju. 1957. gadā viņš pievērsies zinātniski pētnieciskajam darbam un sācis strādāt Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūtā lauku rajonu energoapgādes problēmu jomā. 1959. gadā V. Zēbergs uzņemts aspirantūrā un, turpinot strādāt institūtā, 1965. gadā sekmīgi aizstāvējis disertāciju par siltuma procesu elektrifikācijas efektivitāti, iegūstot tehnisko zinātņu kandidāta grādu. Viņa turpmākie pētījumi saistīti ar kurināmā, siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa režīmiem, un 1985. gadā tie noslēdzas ar sekmīgi aizstāvētu zinātņu doktora disertāciju. Uz šīs disertācijas pamata gadā V. Zēbergs ieguvis inženierzinātņu habilitētā doktora zinātnisko grādu. No 1981. gadā V. Zēbergs vadīja Enerģētikas sistēmu optimizācijas laboratoriju, pēc tam Enerģētika ekonomikas un vadības laboratoriju. Viņa vadībā laboratorijā papildus tradicionālajiem pētījumu virzieniem par rūpniecības un lauksaimniecības enerģētikas optimizāciju tika attīstīti teorētiskie un eksperimentālie pētījumi par reģionālo kurināmā un elektroenerģētikas kompleksu vadības pilnveidošanu.

1993. gadā V. Zēbergs ievēlēts par RTU profesoru un 1994. gadā – par Fizikālās enerģētikas institūta profesoru. RTU viņš lasīja lekciju kursu par pilsētu elektroapgādi. Viņš ir piedalījies ar referātiem ļoti daudzās starptautiskās konferencēs un kongresos. Viņš ir vairāk nekā 250 publikāciju (t. sk. vairāku monogrāfiju) autors vai līdzautors. V. Zēbergs ieguvis lielu starptautisku autoritāti – ir uzvarējis vairākos konkursos, kā rezultātā viņš bija vairāku starptautisku projektu vadītājs. V. Zēbergs daudz laika un enerģijas veltīja savas zinātniskās skolas veidošanai un jauno zinātnieku kvalifikācijas celšanai. Viņa organizētie un vadītie zinātniskie semināri vienmēr bija labi apmeklēti, norisinājās augstā zinātniskā līmenī un veicināja zinātniskas diskusijas. V. Zēbergs bija Rīgas Tehniskās universitātes emeritētais profesors, bija Pasaules Enerģētikas padomes Latvijas nacionālās komitejas priekšsēdētājs (1992-2001) un no 2001. gada līdz mūža beigām – Goda prezidents, šās Padomes Baltijas valstu darba grupas vadītājs, kā arī Starptautiskās enerģētiku - ekonomistu asociācijas Latvijas nodaļas prezidents. Viņš bija arī ilglaicīgs LZA Fizikālās enerģētikas institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājs.

Viņš ir apbalvots ar AS “Latvenergo” un LZA prof. Alfrēda Vītola balvu 2002. gadā un AS “Latvijas gāze”, LZA un Izglītības fonda stipendiju un balvu 2004. gadā. 2006. gadā tika ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekli.

Būdams pēc savas sūtības izcils, talantīgs zinātnieks, organizators un pedagogs, Viktors Zēbergs vienmēr uzsvēra izglītības vērtību un saglabāja nemainīgu ticību jauniešiem. Viņa personīgās dzīves pamats, rūpes un lielā mīlestība bija ģimene. Mums atmiņā Viktors paliks kā godīgs, taisnīgs, sirsnīgs cilvēks, iejūtīgs, saprotošs kolēģis, uzticams un izpalīdzīgs draugs. Lai Tev gaišs un viegls ir Mūžības ceļš!

Namejs Zeltiņš

Powered by Elxis - Open Source CMS