Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts izsludina konkursu uz akadēmisko amatu vietām

17-03-2016

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un
mākslas institūts (LU LFMI), pamatojoties uz
LU LFMI Stratēģiju (2015–2020), izsludina konkursu uz šādām akadēmisko amatu vietām:

- Vadošā pētnieka vieta literatūrzinātnē, literatūras teorijas apakšnozarē, ar specializāciju identitāšu pētījumos un papildus specializāciju latviešu literatūras pētniecībā reģionālo procesu kontekstā;

- Vadošā pētnieka vieta literatūrzinātnē, literatūras vēstures apakšnozarē, ar specializāciju padomju, diasporas un mūsdienu literatūras izpētē un papildus specializāciju identitāšu pētījumos;

- Zinātniskā asistenta vieta literatūrzinātnē, literatūras vēstures apakšnozarē ar specializāciju padomju, diasporas un mūsdienu literatūras izpētē;

- Vadošā pētnieka vieta folkloristikā, latviešu folkloristikas apakšnozarē, ar specializāciju digitālajā humanitārā zinātnē;

- Vadošā pētnieka vieta folkloristikā, latviešu folkloristikas apakšnozarē, ar specializāciju arhīva darba metodoloģijā un krājuma izpētē.

LU LFMI amatu nolikumu un aprakstus sk. LU LFMI mājaslapas (www.lfmi.lu.lv) sadaļā „Dokumenti”. Pretendentiem jāiesniedz: iesniegums, CV, zinātnisko kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija, zinātnisko publikāciju saraksts (2011–2016) un perspektīvais pētnieciskā darba redzējums ievēlēšanas periodam (6 gadiem). Dokumenti iesniedzami līdz š.g. 4. aprīlim LU LFMI sekretariātā, Mūkusalas ielā 3, 510. kabinetā, kā arī elektroniski ( ). Tālrunis uzziņām 67229017.

Powered by Elxis - Open Source CMS