Aizstāvēšana

17-03-2016

2016. gada 8.aprīlī plkst. 13.00 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, Rātsupītes ielā 1, konferenču zālē LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ANCE BOGDANOVA-JĀTNIECE

aizstāvēs promocijas darbu “No cilvēka taukaudiem iegūtu cilmes šūnu augšanas īpašību, marķieru ekspresijas un diferenciācijas spēju raksturojums” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Una Riekstiņa (LU); Dr.habil.med. Jekaterina Ērenpreisa (LBMC); PhD Claire Gondeau (Reģeneratīvās medicīnas un bioterapijas centrs, Montpellier, Francija)

Ar darbu, sākot no 2016. gada 21.marta varēs iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulv. 19.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2016.gada 8.februāra atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – zobārstniecība INGAI RENDENIECEI. Balsošanas rezultāti: par –9, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2016.gada 15.februāra atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – zobārstniecība SIMONAI SKRĪVELEI. Balsošanas rezultāti: par –7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2016. gada 16. februārī SVETLANA POGODINA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds folkloristikas nozarē, cittautu folkloristikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS