LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde 2016. gada 24. martā

16-03-2016

Godātie LZA akadēmiķi, korespondētājlocekļi,
Latvijā esošie ārzemju locekļi, goda locekļi,
goda doktori, kolēģi, draugi un atbalstītāji!

Aicinām visus uz
LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēdi
ceturtdien, 2016. gada 24. martā plkst. 14.00
LZA Senāta zālē  (Akadēmijas lauk. 1, II stāvā)

Darba kārtībā:

1. LZA HSZN nolikuma grozījumi un to apstiprināšana (ziņo R. Karnīte).

2. Dr. art. Elitas Grosmanes ziņojums par Agneses Bergholdes monogrāfiju „Rīgas Doma viduslaiku arhitektūra un būvplastika eiropeisko analoģiju kontekstā".

3. Dažādi jautājumi.

4. Ingunas Krolles-Irbes zīmējumu un akrila gleznu sērijas „FREKVENCES MODULĀCIJAS" prezentācija.

R. Karnīte

Powered by Elxis - Open Source CMS