LZA goda doktors Dr.habil.med. GEORGS JANKOVSKIS

19-02-2016

16. februārī LZA Senāts apstiprināja Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas 12.februāra sēdes lēmumu piešķirt Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktora (Dr.h.c.) grādu habilitētajam medicīnas doktoram Georgam JANKOVSKIM.

Profesors, LU vadošais pētnieks, valsts emeritētais zinātnieks Dr.habil.med. Georgs Jankovskis ir ievērojams gan Latvijas, gan bijušās PSRS, gan starptautiskās mūsdienu medicīnas fizioloģijas zinātnes un prakses telpas zinātnieks un praktiķis ar starptautiski atzītiem nopelniem patoloģiskajā fizioloģijā un ar to saistītās medicīnas nozarēs. G. Jankovskis (dz. 19.04.1921.) beidzis LU Medicīnas fakultāti (1948), kā arī Latvijas Valsts konservatorijas izpildītāju-dziedāšanas fakultāti (1955). Pēc LZA aspirantūras beigšanas 1957. gadā aizstāvējis medicīnas zinātņu kandidāta disertāciju ķirurģijā, 1982. g. – medicīnas zinātņu doktora disertāciju ar monogrāfiju “Osteorecepcija” (kopš 1992. g. – habilitētais medicīnas doktors).

Zinātnisko pētījumu rezultātā sensorajā fizioloģijā G. Jankovskis atklājis kaulu sensoro sistēmu, noskaidrojis tās uzbūvi un līdzdalību organisma funkciju regulācijā, izveidojis zinātnisku bāzi jaunai fizioloģiskai dažādu slimību diagnostikas, profilakses un ārstēšanas metodei – osteorefleksijai, kuru joprojām sekmīgi izmanto ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs un kas patentēta Eiropas patentu sistēmā. Var uzskatīt, ka Georgs Jankovskis ir ne tikai klasiskās osteorefleksijas pamatlicējs, bet arī reģeneratīvās medicīnas aizsācējs Latvijā. Viņš ir 5 monogrāfiju, 26 izgudrojumu, 3 populārzinātnisku grāmatu un vairāk nekā 500 zinātnisku rakstu autors.

Apbalvojumi: LPSR Valsts prēmija (1987), LR Atzinības krusta virsnieks (2011), vairāki LU Rektora Atzinības raksti, LĀB diploms “Sociu honoris causa”, arī Latvijas Tenisa savienības pateicība par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tenisa attīstībā. Par osteorefleksoterapijas metodes sekmīgu ieviešanu un izmantošanu G. Jankovskim 2007. gadā Eiropas Biznesa Asambleja Oksfordā (Lielbritānijā) piešķīrusi apbalvojumu nominācijā “European Quality”.
Profesors ir ne tikai izcils zinātnieks un vēl aizvien praktizējošs ārsts klīnicists, bet arī ļoti daudzpusīga personība, joprojām sportiska un veselīga dzīvesveida paraugs.

Powered by Elxis - Open Source CMS