Valsts emeritētie zinātnieki – fizika, datorzinātne, matemātika

13-06-2008

Valsts emeritētie zinātnieki – fizika, datorzinātne, matemātika

Uzvārds, vārds

Zin.grāds

VEZ nosauk. piešķirš. gads

1. *ALKSNE Zenta*

Dr.fiz.

2006.

2. BAUMS Aldis

Dr.h.dat.

2014.

3. BĒRSONS Imants Dr.h.fiz. 2017
4. BĒRZIŅA Baiba Dr.h.fiz. 2017

5. BĒRZIŅŠ Jānis

Dr.h.fiz.

2014.

6. BIĻINSKIS Ivars

Dr.h.dat.

2014.

7. BLŪMS Elmārs

Dr.h.fiz.

2014.

8. BONDARENKO Valerijs

Dr.h.fiz.

2005.

9. BORMANIS Kārlis

Dr.fiz.

2005.

10. CARKOVS Jevgeņijs

Dr.h.mat.

2014.

11. CIMAHOVIČA Natālija

Dr.fiz.

2006.

12. ČERNOVS Staņislavs

Dr.h.fiz.

2005.

13. *DAMBURGS Roberts*

Dr.h.fiz.

1998.

14. DAUBE Ilga

Dr.fiz.

2006.

15. DAVIDENKO Eduards

Dr.h.fiz.

2003.

16. DUMBRĀJS Oļģerts

Dr.fiz. 2015.

17. *EGLĪTIS Vilis*

Dr.fiz.

2008.

18. *EIDUSS Jāzeps*

Dr.h.fiz.

1996.

19. GELFGATS Jurijs

Dr.h.fiz.

2004.

20. GRIGORJEVA Larisa

Dr.h.fiz. 2015.

21. *KALNIŅŠ Dzintars*

Dr.fiz.

2005.

22. *KALNIŅŠ Roberts*

Dr.fiz.

2007.

23. *KALNIŅŠ Tālivaldis*

Dr.fiz.

2003.

24. *KĻAVIŅŠ Jānis*

Dr.fiz.

2005.

25. *KRAULIŅA Elza*

Dr.h.fiz.

1996.

26. KRŪMIŅŠ Andris

Dr.h.fiz. 2015.

27. *KRŪMIŅŠ Juris*

Dr.fiz.

2007.

28. LIELAUSIS Oļģerts

Dr.h.fiz.

1999.

29. *LIELPĒTERS Jānis*

Dr.h.fiz.

1996.

30. *LŪSIS Andrejs*

Dr.fiz.

2015.

31. MANIKS Jānis

Dr.h.fiz.

2005.

32. MILLERS Donats

Dr.h.fiz.

2005.

33. MIRONOVA-ULMANE Ņina

Dr.h.fiz.

2017.

34. OZOLIŅŠ Māris

Dr.h.fiz.

2017.

35. PENTJUŠS Ēvalds

Dr.fiz.

2005.

36. *PĻAVIŅA Irēna*

Dr.h.fiz.

1996.

37. *PROKOFJEVS Pēteris*

Dr.h.fiz.

1996.

38. *PURĪTIS Tālivaldis*

Dr.h.fiz.

2003.

39. *ROLOVS Bruno*

Dr.h.fiz.

1998.

40. *ROZE Leonīds*

Dr.fiz.

2006.

41. ŠILOVA Jeļena

Dr.fiz.

2008.

42. ŠOSTAKS Aleksandrs

Dr.h.mat.

2017.

43. TĀLE Ivars

Dr.h.fiz.

2008.

44. TAURE Lidija

Dr.fiz.

2005.

45. *TĪLIKS Juris*

Dr.h.fiz.

2003.

46. TRINKLERE Miralda

Dr.fiz.

2004.

47. TRUHINS Anatolijs

Dr.h.fiz.

2015.

48. *ULMANIS Uldis*

Dr.h.fiz.

1997.

49. VĀLE Gunta

Dr.fiz.

2006.

50. *VEICS Boriss*

Dr.fiz.

2008.

51. VILĪTIS Oskars

Dr.fiz.

2005.

52. ZAĶIS Juris

Dr.h.fiz.

2002.

* - miruši

 

Pēdējā atjaunošana 13-11-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS