Latvijas Zinātnieku savienībā

4-02-2016

21. janvārī uz savu šī gada pirmo sēdi pulcējās Latvijas Zinātnieku savienības Valde.

I. Bondare informēja par Latvijas Zinātnes padomē runāto, tostarp par 2015. gada atskaitēm, lai varētu pieprasīt līdzfinansējumu lietišķajiem un fundamentālajiem pētījumiem, tā sauktajiem grantiem, 2016. gadam. Ar skumjām konstatēts, ka no zinātnisko institūciju reģistra izslēga SIA “Pūres dārzi”. Uz bažīgo jautājumu, vai tiešām, sākot ar 2017. gadu, grantu finansējuma vairs nebūs, atbilde ir, ka pie noteiktu priekšnosacījumu izpildes ir cerība tomēr naudu grantiem saņemt. Būs pilnīgi jauns konkurss ar jaunu projektu pieteikumiem. Vasarā beidzas Latvijas Zinātnes padomes darbības termiņš, jāpārvēl ekspertu komisijas, padomes sastāvs.

U. Grāvītis runāja par to, ka šogad beidzas termiņš arī Latvijas Zinātnieku savienības Padomei un Valdei, tādēļ jāveic priekšdarbi konferences sasaukšanai – jāprecizē biedru skaits, jāizdiskutē Padomes locekļu izraudzīšanas principi un arī pašas Zinātnieku savienības mērķis un uzdevumi. Provizoriski konferenci varētu organizēt maijā vai jūnijā ar iespējām balsot elektroniski.

Nākošās LZS Valdes sēdes – 18. februārī LZA un 14. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Powered by Elxis - Open Source CMS