Latvijas Zinātņu akadēmijai - 70!

1-02-2016

Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi, valsts un valdības, zinātnisko institūciju un organizāciju pārstāvji, studējošā jaunatne, skolēni un pasniedzēji, kā arī visu ar zinātni saistīto iestāžu un biedrību - muzeju, bibliotēku - darbinieki un mediju pārstāvji š.g. 16. februārī plkst. 14 tiek lūgti piedalīties LZA 70. gadadienai veltītajā svinīgajā sēdē! 

Šogad februārī Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) atzīmē 70 nepārtrauktas darbības gadus, kam tiek veltīta šī īpašā sēde. Sēdes darba kārtībā - akadēmiķa Jāņa Stradiņa referāts par akadēmijas izveidošanu, kā arī ievērojamu Latvijas zinātnieku apbalvošana. Sēdes otrā daļā - Eiropas un globālo aktualitāšu, kas par tādām kļuvušas dažādu ģeopolitisku pārmaiņu rezultātā, apskats, par ko referēs Dr.habil.theol. Leons Taivans un Dr.sc.pol. Ivars Ijabs, paredzētas arī diskusijas par pieteikto problemātiku.

Pērn, Latvijas Zinātņu akadēmija, izsludinot ACADEMIA - 200 gadu, pievērsa uzmanību 1815. gadam, kad tika dibināta Kurzemes literatūras un mākslas biedrība, kas iezīmēja akadēmijas idejas pirmsākumu Latvijā. Katrs nākamais tagadējās akadēmijas karogā ieaustais gada skaitlis - 1869, 1932, 1936, 1946, 1992 - ir vedis tuvāk šīs idejas piepildījumam un - visbeidzot - tās īstenojumam.

Tagadējā Latvijas Zinātņu akadēmija tika dibināta pēc II Pasaules kara 1945.-1946. gadā, kad īpaši svarīgs bija tautsaimniecības atjaunošanas uzdevums. Tās pirmo īsteno locekļu skaitā, kuri 1946. gada 14. februārī pulcējās uz pirmo kopsapulci, bija ievērojami Latvijas zinātnieki - valodnieks Jānis Endzelīns, mežzinātnieks Arvīds Kalniņš, mikrobiologs Augusts Kirhenšteins, lauksaimniecības zinātnieks Paulis Lejiņš, agroķīmiķis Jānis Peive, mediķis Pauls Stradiņš un citi.

Darba kārtība


Ilze Stengrevica
sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1
e-pasts:
tālrunis: 67223567
fakss: 67821153
www.lza.lv
twitter.com/LZA_LV

Pēdējā atjaunošana 2-02-2016
Powered by Elxis - Open Source CMS