Ārkārtas sēdē Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa lemj par nodaļas priekšsēdētāja amata kandidātiem un izvirza kandidātu gaidāmajām LZA prezidenta vēlēšanām 7. aprīlī

29-01-2016

Vakar, 28. janvārī, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas (FTZN) ārkārtas sēdē tika nominēti divi kandidāti - pretendenti vēlēšanām uz nodaļas priekšsēdētaja amatu - LZA īstenais loceklis Jānis Spīgulis un LZA īstenais loceklis Andris Ozols.

Saskaņā ar nodaļas nolikumu, "nodaļas priekšsēdētāju, atbilstoši LZA Statūtu 5.7.4. punktam, ievēl nodaļas sēdē, aizklāti balsojot, un apstiprina LZA pilnsapulcē. Nodaļas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka kandidātus 1 (vienu) mēnesi pirms vēlēšanām piesaka nodaļas locekļi (var pieteikt arī pats sevi). Nodaļas priekšsēdētāja vēlēšanas var notikt, ja uz šo amatu balotējas vismaz divi kandidāti."

Gatavojoties gaidāmajai LZA Pavasara pilnsapulcei š.g. 7. aprīlī, nodaļas ārkārtas sēdē tika arī pieņemts lēmums izvirzīt Ojāru Spārīti kā LZA prezidenta amata kandidātu un iesniegt pieteikumu LZA Senātam, atbilstoši LZA Statūtu 5.6.3.1. punktam ("LZA prezidenta kandidātus no īsteno locekļu vidus var izvirzīt visi LZA locekļi (īstenie, goda, ārzemju locekļi un korespondētājlocekļi) un LZA nodaļas vai to izveidotās komisijas. Izvirzītājam vai tā pārstāvim Senātam iesniegtajā pieteikumā motivēti jāraksturo izvirzītās kandidatūras. Pieteikums jāiesniedz LZA Senātam  ne vēlāk kā 30 dienas pirms LZA pilnsapulces, kurā paredzētas vēlēšanas"). Jāpiebilst, ka LZA Statūtu 5.3.1.2. punkts nosaka, ka LZA prezidentu ievēl uz 4 gadiem ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.

Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas ārkārtas sēdē vakar piedalījās 31 jeb 28% no nodaļā apvienotajiem LZA locekļiem, kas atbilstoši nodaļas nolikumam nodrošināja tās lemtspēju (punkts 4.9.: "Nodaļas sēde var pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās ne mazāk kā 25% no nodaļā apvienotajiem LZA locekļiem.").


Informācija:

Dr.sc.ing. Sofja Negrejeva
Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas zinātniskā sekretāre
Tālr.: 67223633
E-pasts:


Ilze Stengrevica
sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1
e-pasts:
tālrunis: 67223567
fakss: 67821153
www.lza.lv
twitter.com/LZA_LV

Powered by Elxis - Open Source CMS