Valsts emeritētie zinātnieki – sociālās zinātnes

13-06-2008

Valsts emeritētie zinātnieki – sociālās zinātnes

Uzvārds, vārds

Zin.grāds

VEZ nosauk. piešķirš. gads

1. *BEĻČIKOVS Jakovs*

Dr.h.ekon.

1998.

2. *BONDARS Arvīds*

Dr.ekon.

2006.

3. FORANDS Ilgvars

Dr.ped.

2006.

4. *GAMRATS-KUREKS Leonīds*

Dr.h.ekon.

1997.

5. GARLEJA Rasma

Dr.h.ped.

2008.

6. *GUĻĀNS Pēteris*

Dr.h.ekon.

1997.

7. KALNIŅŠ Arnis

Dr.h.ekon.

2005.

8. *KEIRĀNS Leonīds*

Dr.h.ped.

1996.

9. KRASTIŅŠ Oļģerts

Dr.h.ekon.

2005.

10. LIEĢENIECE Daina

Dr.h.ped.

2006.

11. *LĪBERMANIS Georgs*

Dr.ekon.

2000.

12. *MENCIS Jānis*

Dr.h.ped.

1997.

13. *POKULIS Jānis*

Dr.h.ped.

2004.

14. *PORIETIS Jānis*

Dr.h.ekon.

1997.

15. *RATKĒVIČA Aina*

Dr.h.ekon.

1997.

16. RUMPĀNS Jānis

Dr.ekon.

2006.

17. *STRAUTIŅŠ Jānis*

Dr.h.ekon.

2003.

18. *ŠPOĢIS Kazimirs*

Dr.h.ekon.

2003.

19. *TREIJS Benjamiņš*

Dr.h.ekon.

1996.

20. *VEDĻA Aleksandrs*

Dr.h.ekon.

2008.

21. *ZELMENIS Voldemārs*

Dr.h.c.ped.

1998.

22. ŽIVITERE Marga

Dr.ekon. 2015.

23. ŽUKOVS Leonards

Dr.h.ped.

2004.

* - miruši

Pēdējā atjaunošana 14-02-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS