JAUNI VALSTS EMERITĒTIE ZINĀTNIEKI

11-06-2008

Izraksts no Valsts emeritēto zinātnieku padomes 2008.gada 6.jūnija lēmuma Nr.17

Pamatojoties uz LR MK Nolikumu par valsts emeritētā zinātnieka nosaukuma piešķiršanu, Valsts emeritēto zinātnieku padome 2008.gada 6.jūnijā, izskatījusi 55 VEZ nosaukuma pretendentu iesniegtos pieteikumus, nolēma:

I Saskaņā ar aizklātās balsošanas rezultātiem valsts emeritētā zinātnieka (VEZ) nosaukumu piešķirt 34 zinātniekiem:

  1. Dr.biol. Gaļina AFANASJEVA
  2. Dr.med. Svetlana ANDRĒJEVA
  3. Dr.med. Biruta BARKĀNE
  4. Dr.habil.sc.ing. Jēkabs BARKĀNS
  5. Dr.agr. Andris BITE
  6. Dr.med.vet. Jānis BLŪZMANIS
  7. Dr.chem. Vera BRUNERE
  8. Dr.habil.sc.ing. Felikss BULAVS
  9. Dr.med. Anda DAUVARTE
  10. Dr.phys. Vilis EGLĪTIS
  11. Dr.habil. paed. Rasma GARLEJA
  12. Dr.habil.sc.ing. Jānis GREIVULIS
  13. Dr.habil.agr. Guntars GRĪNBLATS
  14. Dr.chem. Valentīna KADIŠA
  15. Dr.chem. Gatis KARLIVĀNS
  16. Dr.biol. Guntis KAVACS
  17. Dr.sc.ing. Rita KLEINE
  18. Dr.sc.ing. Voldemārs LABRENCIS
  19. Dr.sc.ing. Silvija LAGZDIŅA
  20. Dr.chem. Edīte LOKMANE
  21. Dr.biol. Dainuvīte MEIRENA
  22. Dr.chem. Jānis PAULIŅŠ
  23. Dr.biol. Jēkabs RAIPULIS
  24. Dr.med. Irēna RĒVELE
  25. Dr.sc.ing. Līga SKUDRA
  26. Dr.agr. Jānis STRAUME
  27. Dr.phys. Jeļena ŠILOVA
  28. Dr.chem. Vija TĪLIKA
  29. Dr.habil.oec. Aleksandrs VEDĻA
  30. Dr.phys. Boriss VEICS
  31. Dr.med. Rasma VĪTOLIŅA
  32. Dr.sc.ing. Arnolds VĪTOLS
  33. Dr.biol. Līvija VULFA
  34. Dr.agr. Igors ZAKKE

 

II. Noteiktajā kārtībā no 2008.gada 1.jūlija sākt mūža granta izmaksu augstāk minētajiem zinātniekiem.

Valsts emeritēto zinātnieku padomes priekšsēdētājs R. Valters

Pēdējā atjaunošana 11-06-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS