Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijas pārskats par darbu 2015. gadā

7-01-2016

VZK komisija 2015. gadā izskatīja 276 promocijas darbus, akceptēja 274, 4 darbi šobrīd ir atgriezti promocijas padomēm komisijas recenzenta atzīmēto trūkumu novēršanai un tiks skatīti atkārtoti. No akceptētajiem darbiem gada laikā 8 darbi tika atlikti un skatīti atkārtoti pēc komisijas rekomendēto labojumu izdarīšanas, 53 darbi tika atgriezti promocijas padomēm ar lēmumu “var aizstāvēt pēc recenzijā minēto trūkumu novēršanas”. 2014. gadā komisija izskatīja 270 promocijas darbus. 2015. gadā izskatīto promocijas darbu skaits salīdzinājumā ar 2014. gadu ir palielinājies par 1,02 %.

2015. gadā izskatītie promocijas darbi pa specialitātēm iedalās šādi (iekavās 2014. gadā izskatīto darbu skaits): arhitektūra – 2 (4), bioloģija – 15 (12), būvzinātne – 3 (3), datorzinātne – 5 (5), ekonomika – 6 (19), vadībzinātne – 22 (18), elektronika un telekomunikācijas – 3 (5), enerģētika 5 (10), elektrotehnika – 4 (4), farmācija – 3 (3), filozofija 5 (3), fizika – 17 (6), ģeogrāfija – 3 (4), informācijas tehnoloģijas 11 (9), juridiskā zinātne – 13 (8), komunikāciju zinātne 7 (7), ķīmija un ķīmijas inženierzinātnes – 18 (11), lauksaimniecības zinātne – 3 (7), literatūrzinātne – 2 (9), folkloristika 1, materiālzinātne – 8 (6), mākslas zinātne – 17 (7), matemātika – 2 (6), medicīna 20 (27), mehānika 4 (2), mašīnzinātne – 5 (1), mežzinātne – 1 (2), pārtikas zinātne – 4 (5), pedagoģija – 24 (18), psiholoģija – 4 (9), socioloģija un politikas zinātne – 8 (9), teoloģija – 1 (3), transports un satiksme – 6 (5), valodniecība – 10 (8), veterinārmedicīna – (1), vēsture – 1 (5), vides zinātne 8 (9).

Promocijas darbi pa augstskolām iedalās šādi: LU – 126 (109), RTU – 56 (52), LLU – 15 (34), RSU – 25 (29), DU – 12 (18), RPIVA – 8 (5), Liepājas PU – 4 (3), Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija – 3 (1), Latvijas Mūzikas akadēmija 5 (5), BA “Turība” 3 (3), RISEBA – 1 (5), Latvijas Kultūras akadēmija 4 (2), TSI – 6 (4).

Juris Ekmanis, VZK komisijas priekšsēdētājs

Powered by Elxis - Open Source CMS