Augļkopības zinātniekiem – jaunas laboratorijas

7-01-2016

Ir noslēdzies četru gadu (01.01. 2012.– 15.12.2015.) projekts “Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros, kas īstenots Latvijas Valsts augļkopības institūta (LVAI) vadībā, sadarbībā ar piecām citām zinātniskajām institūcijām.

Šī projekta ietvaros LVAI īstenoja apakšprojektu “LVAI laboratorijas ēkas rekonstrukcija, renovācija t.sk. siltināšana un jauna korpusa izbūve” , kas svinīgi noslēdzās š.g. 18. decembrī, piedaloties visiem LVAI darbiniekiem, Zemkopības ministram Jānim Dūklavam, valsts sekretārei Dacei Lucauai, VIAA direktora vietniecei Elitai Zondakai, LZA prezidentam Ojāram Spārītim, Dobeles novada priekšsēdētājam Andrejam Spridzānam un daudziem citiem viesiem, kuri ņēmuši dalību dažādos šī projekta īstenošanas posmos.

Pēc simboliskās āboliem rotātās lentas pārgriešanas LVAI direktora p.i. Edīte Kaufmane teica paldies daudziem cilvēkiem, bet jo īpaši būvdarbu veicējiem SIA “KVINTETS M”, projektētājiem: SIA “Valeinis un Stepe” un būvuzraugam SIA “RS Būvnieks”, kuri darbus paveica neticami īsos termiņos un ļoti labā kvalitātē.

Jaunizbūvētais laboratorijas korpuss, kur tiks izvietotas molekulārās bioloģijas, ģenētikas un augu pataloģijas laboratorijas, kā arī darba kabineti zinātniekiem, būs viens no modernākajiem lauksaimniecības/dārzkopības pētniecības laboratoriju korpusiem Baltijas valstīs ēkas funkcionalitātes un bioloģiskās drošības ziņā. Savukārt renovētajā esošajā laboratoriju ēkā būs iespējas paplašināt pētījumus augļu un dārzeņu pārstrādē, uzglabāšanā un bioķīmiskajā izpētē.

Būtiski uzlabotā institūta zinātnes infrastruktūra ļaus sekmīgi turpināt uzsāktos pētījumu virzienus, kā arī attīstīt jaunus, nodrošinot efektīvu tehniskā aprīkojuma un cilvēkresursu izmantošanu, tā paaugstinot nacionālo un starptautisko dārzkopības zinātnes konkurētspēju.

Powered by Elxis - Open Source CMS