Atbildes uz LETA jautājumiem LZA un SIA "Rīga koncertzāle" lietā

6-01-2016

Publicējam atbildes uz LETA žurnālistes Anastasijas Tetarenko jautājumiem.

Vai LZA pieteikusi koncertzāles maksātnespēju?

Nē. Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) nevēlas panākt SIA "Rīgas koncertzāle" (RK) maksātnespēju, jo tas būtu pretēji LZA interesēm. Šobrīd RK ir parādā LZA vairāk nekā EUR 60 000. Šo parādu nebūs iespējams piedzīt no maksātnespējīgās sabiedrības.


Cik un kur LZA iesniedza prasības par parādu piedziņu?

Turpinot iepriekšminēto, maksātnespējas procesa pieteikums netika iesniegts tiesā, jo RK apstrīd nomas maksas parāda esamību. Šādā gadījumā kreditoram nav tiesības vērsties tiesā ar maksātnespējas procesa pieteikumu. LZA ir iesniegusi vienu prasību par parādu piedziņu no SIA "Rīgas koncertzāle", kas pašlaik atrodas Krāslavas rajona tiesas tiesvedībā.


Vai ir plāns, kā atjaunoto zāli lietot, ja izdosies atbrīvoties no īrnieka? Ziņots, ka apkures neesamība aukstajā laikā daļā LZA ēkas nenāk par labu pašai ēkai, kā aģentūrai LETA norādīja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) pārstāvji. Vai LZA plāno pieslēgt tomēr apkuri, lai izvairītos no ēkas bojāšanās?

Tiklīdz LZA būs pieejama Lielā konferenču zāle un pārējās bijušā nomnieka izmantotās telpas, LZA turpinās nodrošināt telpu uzturēšanu un apsaimniekošanu atbilstoši ēkas statusam, t.i., kā vietējas nozīmes arhitektūras pieminekli "LZA augstceltne" (valsts aizsardzības nr. 7922).


Ja LZA ir pārliecināta par savu taisnību, vai nav apsvērta doma nolīgt apsardzes firmu, kas nevēlamo īrnieku izliktu no telpām?

Nomnieka izlikšana ir pieļaujama tikai uz tiesas sprieduma pamata. Pašlaik norisinās tiesvedība.

Powered by Elxis - Open Source CMS