SIA "Rīgas koncertzāle" tiek pārtraukta elektroenerģijas piegāde

29-12-2015

Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) informē, ka sākot ar 2016. gada 1. janvāri SIA "Rīgas koncertzāle" prettiesiski aizņemtajām telpām tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde.

Neraugoties uz to, ka kopš nomas līguma starp LZA un SIA "Rīgas koncertzāle" izbeigšanās š.g. 31. augustā un ka bijušais nomnieks SIA "Rīgas koncertzāle" nav labprātīgi atbrīvojis telpas, līdz šim brīdim turpinot tās izmantot bez tiesiska pamata, LZA labas gribas vadīta un ievērojot abu pušu līguma par elektroenerģijas piegādi darbības beigu termiņu - 2015. gada 31. decembri - , ir piegādājusi bijušajam nomniekam elektrību.

Latvijas Zinātņu akadēmijas un SIA „Rīgas koncertzāle" nomas līgums tika izbeigts 2015. gada 31. augustā, un SIA „Rīgas koncertzāle" tika noteikts termiņš telpu labprātīgai atbrīvošanai līdz 2015. gada 15. septembrim.

Informācija sagatavota sadarbībā ar LZA pilnvaroto advokātu Sergeju Rudānu.

Papildu informācija:

Latvijas Zinātņu akadēmija paziņo par sadarbības pārtraukšanu ar SIA "Rīgas koncertzāle" (27.07.2015.)

Latvijas Zinātņu akadēmija informē: no 1. septembra SIA "Rīgas koncertzāle" nav tiesību lietot telpas pasākumu rīkošanai (02.09.2015.)

LZA sarunās ar SIA "Rīgas koncertzāle" par telpu lietošanu pēc 15. septembra principiāla vienošanās nav panākta (09.09.2015.)

SIA „Rīgas koncertzāle" šobrīd nav nedz tiesiska pamata, nedz faktiskas iespējas rīkot publiskus pasākumus LZA telpās (16.09.2015.)

Par SIA „Rīgas koncertzāle" bijušo nomas telpu apkuri (14.10.2015.)

Ilze Stengrevica
sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1
e-pasts:
tālrunis: 67223567
fakss: 67821153
www.lza.lv
twitter.com/LZA_LV

Powered by Elxis - Open Source CMS