Pasniegta Gada balva enerģētikā

17-12-2015

Šodien, 17. decembrī, ir apbalvoti Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS „Latvenergo" rīkotā ikgadējā konkursa Gada balva laureāti un AS „Latvenergo" studiju noslēguma darbu konkursa uzvarētāji.

AS „Latvenergo" sadarbībā ar LZA pasniedz Gada balvu par zinātniskajiem sasniegumiem, lai motivētu Latvijas zinātniekus veikt pētījumus, īpaši lietišķos pētījumus, enerģētikas attīstības un inovāciju vides veicināšanai.

Svinīgajā pasākumā Gada balvas laureātus un studiju noslēguma darbu konkursa uzvarētājus sveica Dr. sc ing. Āris Žīgurs, AS „Latvenergo" galvenais izpilddirektors, un Dr. habil. art. Ojārs Spārītis, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents.Gada balva šogad tiek pasniegta 17. reizi un tās tradīcija ir iedibināta 1999.gadā. Šajā laikā balvas kopumā saņēmuši 116 izcili, pieredzes bagāti zinātnieki un arī jaunie zinātnieki, kā arī vairāki desmiti labāko augstskolu beidzēji, kuru bakalaura un maģistra darbi saistīti ar enerģētiku.

Apbalvošanas ceremonijas atklāšanā Āris Žīgurs, AS „Latvenergo" galvenais izpilddirektors, sacīja: "Ar Gada balvu ir izaugusi zinātniskā paaudze - sākot arbakalaura, magistra un doktora darbiem, līdz pat mūža ieguldījumam nozarē. Ejot zinātnes ceļu, pēc daudzajiem pētniecības gadiem ir iespējami dažādi scenārija atrisinājumi - viens nonāk strupceļā, cits - pie pavisam negaidīta atklājuma. Pētnieku un zinātnieku dzīve ir grūta, taču svarīgi šajā ceļā saglabāt zinātnes atklājuma dzirksti un uzturēt sevī pētniecības garu, kas arī ir ceļs uz jauniem atklājumiem!"

Ojārs Spārītis, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents: "Gada balva ir kā enerģētiķu ražas svētki, novērtējot izcilības gada griezumā. Einšteins ir teicis, ka mākslinieka gandarījums par labi uzgleznotu gleznu sniedz fizisku un emocionālu baudu, tā ir ķīmiska reakcija. Tādēļ es teiktu, ka šodiena, 17.decembris, ir garīga gandarījuma un baudījuma diena. LZA vārdā vēlos sveikt Latvenergo gigantu, kas devis daudz izcilu personību Latvijas enerģētiķu saimei."

Galveno - profesora A. Vītola vārdā nosaukto Gada balvu par izcilu mūža ieguldījumu Latvijas enerģētikā 2015. gadā saņēma: Dr.sc.ing. Kārlis Briņķis.

Gada balvu par nozīmīgu devumu enerģētikā šogad saņēma: Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers, Rīgas Tehniskās universitātes profesors un Uģis Sarma, AS "Latvenergo" stratēģijas direktors.

Balvas par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem 2015. gadā saņēma: Dr.sc.ing. Dmitrijs Antonovs, Dr.sc.ing. Ludmila Lavrinoviča, Dr.sc.ing. Baiba Ose-Zaļā, Dr.sc.ing. Ļubova Petričenko.

2015. gada veicināšanas balvas par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem piešķirtas:Dr.sc.ing. Sergejam Kovaļenko, Dr.sc.ing. Sergejam Artjomam Obuševam.

Astoto gadu AS „Latvenergo" rīko arī studiju noslēguma darbu konkursu četrās kategorijās: kvalifikācijas darbs, bakalaura darbs, inženierprojekts, maģistra darbs.

Kategorijā kvalifikācijas darbs apbalvojumu saņēma: Roberts Grants par darbu "Garkalnes novada „Skuķīši" TP1035 1., 2. un 4. fīdera elektriskā tīkla rekonstrukcija"; Raimonds Blumbergs par darbu "Spēka transformatoru defektu kvalifikācija un modernizācijas darbu optimizācija".

Kategorijā bakalaura darbs apbalvojumu saņēma: Maira Melvere par darbu "Bioekonomikas analīze, Tendences un attīstības iespējas Latvijā"; Armands Grāvelsiņš par darbu "4.paaudzes centralizētās siltumapgādes sistēmas ieviešanas iespēju pētīšana"; Oskars Kupčs par darbu "Vēja plūsmas koncentratora konstrukcijas izstrāde mazjaudas vēja enerģētisko iekārtu efektivitātes paaugstināšanai"; Ģirts Dziedātājs par darbu "Zibens uztvērējsistēmas veidi un konstruktīvie risinājumi dzīvojamām ēkām"; Veronika Kovaļevska par darbu "Elektropārvaldes līniju monitoringa sistēmu izmantošanas iespējas"; Toms Prodaņuks par darbu "Biomasas koģenerācijas stacijas enerģijas analīze".

Kategorijā bakalaura darbs ar projekta daļu apbalvojumu saņēma: Kristiāns Melnis par darbu "Vēja koncentratora ar vertikālas ass vēja ģeneratoru pozicionēšanas sistēmas izstrāde".

Kategorijā inženierprojekts apbalvojumu saņēma: Anta Baķe par darbu "Mežotnes ciema elektroapgādes rekonstrukcija, Inženierprojekta apraksts"; Sintija Ļeškeviča par darbu "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas elektroapgāde Vecumnieku ielā 78B, Rīgā".

Kategorijā maģistra darbs apbalvojumu saņēma: Kārlis Ozoliņš par darbu "Algoritma izstrāde HES bloka transformatoru diagnostikas pārbaužu veikšanas periodiskuma izmaiņas"; Andris Cibiņš par darbu "Ethernet/IP tehnoloģiju izmantošana apakšstaciju televadības un relejaizsardzības sistēmās"; Jevgēnija Jeļjaševiča par darbu "Rotējošo mašīnu daļējo izlāžu signālu spektra parametru ietekme uz diagnostikas kvalitāti"; Oskars Bormanis par darbu "Development of DC Microgrid Control System"; Ģirts Manfelds par darbu "Elektrisko akumulatoru izmantošana elektroenerģijas uzkrāšanai elektroapgādes sistēmā"; Valērija Vlazņeva par darbu "Zemēšana zibensaizsardzības ietaisēs"; Mārtiņš Miezis par darbu "Prognozējošā ēkas siltumapgādes vadība".

Ivita Bidere

AS "Latvenergo"
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158

Powered by Elxis - Open Source CMS