Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielās medaļas - Arvīdam Barševskim un Andrim Šternbergam

26-11-2015

 

Šodien, 26. novembrī, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) augstāko apbalvojumu - Lielo medaļu un Borisa un Ināras Teterevu fonda prēmiju 10 000 eiro katram saņēma Daugavpils Universitātes rektors profesors Dr.biol. Arvīds Barševskis un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta direktors Dr.habil.phys. Andris Šternbergs.

LZA prezidents Ojārs Spārītis: "Godinot Latvijas zinātnes izcilības ir svarīgi atzīmēt, ka abi laureāti ir savu institūciju - Daugavpils Universitātes un Cietvielu fizikas institūta reāli vadības līderi, pedagoģijas un zinātnes autoritātes, viedokļu līderi un sekošanas cienīgs paraugs kā studentu, tā kolēģu acīs. Turklāt šīs izcilās cilvēciskās īpašības nekonkurē ar izcilību zinātnē, tiecoties inovatīvā veidā sintezēt materiālu zinātnes, fizikas un bioloģijas pētniecības jaunākās metodes rezultatīvos un starptautiski atzītos atklājumos. Par augsto akadēmisko novērtējumu ar LZA Lielo medaļu abi laureāti var pateikties ekspertiem un  žūrijai, bet par materiālo gandarījumu - LZA goda mecenātiem Borisam un Inārai Tetereviem".

"Lielā medaļa ir starptautiski atzītu, zinātniskā darbā pieredzējušu pētnieku darba augsts novērtējums. Ikkatra augstas raudzes atzinība ir ieguldījums mūsu zinātnes, tautas un valsts ilgtermiņa attīstībā," uzskata mecenāte Ināra Tetereva.

Akadēmiķis Dr.biol. Arvīds Barševskis sevi pierādījis kā pasaulē atzīts zinātnieks. Viņa zinātniskais darbs veltīts adefāgo vaboļu (Adephaga) apakškārtas Latvijas un pasaules faunas, taksonomijas un izplatības izpētei. Savukārt, akadēmiķis Dr.habil.phys. Andris Šternbergs ir viens no pazīstamākajiem fiziķiem gan Latvijā, gan starptautiski, kas nodarbojas ar jaunu funkcionālo materiālu un nanotehnoloģiju pētniecības  attīstīšanas sekmēšanu un ir atzīts speciālists cietvielu fizikā un materiālu pētniecībā. Plašāk šeit.

Borisa un Ināras Teterevu fonds prēmiju LZA Lielās balvas saņēmējiem piešķir jau otro gadu, tā atbalstot izcilus sasniegumus zinātnē. Pērn Lielo medaļu un pirmās divas naudas balvas saņēma literatūrzinātnieks, akadēmiķis Dr.habil.philol. Viktors Ivbulis par izcilu devumu indoloģijā un LZA ārzemju locekle Dr.habil.chem. Regīna Žuka par būtisku ieguldījumu pretvēža preparāta ftorafūra radīšanā.

Par apbalvojumu

2013. gada 12. novembrī mecenāti Boriss un Ināra Teterevi un LZA prezidents Ojārs Spārītis vienojās par atbalstu LZA, lai veicinātu Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi. Fonds sniedz atbalstu Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielajai medaļai - augstākajam apbalvojumam, ko piešķir Latvijas un ārvalstu zinātniekiem par izciliem radošiem sasniegumiem.

Ilze Stengrevica
sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1
e-pasts:
tālrunis: 67223567
fakss: 67821153
www.lza.lv
twitter.com/LZA_LV

Diana Germane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Borisa un Ināras Teterevu Fonds
e-pasts: 
tālrunis: 26435463
www.facebook.com/TeterevuFonds/
www.teterevufonds.lv

 


Foto Jānis Brencis

Foto Jānis Brencis

LZA ģenerālsekretārs Valdis Kampars, LZA
prezidents Ojārs Spārītis, mecenāte Ināra Tetereva,
akadēmiķis Arvīds Barševskis, akadēmiķis Indriķis
Muižnieks, LZA Senāta priekšsēdētājs Jānis
Stradiņš (foto Jānis Brencis)

LZA ģenerālsekretārs Valdis Kampars, LZA
prezidents Ojārs Spārītis, mecenāte Ināra Tetereva,
akadēmiķis Andris Šternbergs, LZA
korespondētājloceklis Mārtiņš Rutkis, LZA Senāta
priekšsēdētājs Jānis Stradiņš (foto Jānis Brencis)

Mecenāte Ināra Tetereva, LZA prezidents Ojārs
Spārītis ar Lielās medaļas laureātiem Arvīdu
Barševski un Andri Šternbergu, kā arī LZA goda
locekli Imantu Lancmani (foto Diāna Germane)
 

 

Pēdējā atjaunošana 27-11-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS