LZA NODAĻĀS

5-11-2015

Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļā noklausījās un vērtēja LZA locekļu kandidātu pārskatus par zinātnisko, pedagoģisko un organizatorisko darbību.

16. oktobrī LZA īstenā locekļa kandidāts LZA korespondētājloceklis, Dr.habil.biol. Aleksandrs Rapoports ziņojumā “Raugu anhidrobioze un tās netradicionāla izmantošana biotehnoloģiskajos procesos” informēja par sasniegto pēdējā desmitgadē. LZA korespondētājlocekle Dr.habil.med. Māra Pilmane savu devumu atspoguļoja pārskatā “Morfoloģija kā ikdienas zinātniskā un akadēmiska darba pamats”.

Savukārt, LZA korespondētājlocekļa kandidāts ķīmijā Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks Dr.chem. Pāvels Arsenjans referēja par tēmu “Selēnu saturošu medikamentu dizains: stratēģija un priekšrocības.”

Aizklāti balsojot, nodaļas locekļi izteica atbalstu visiem pretendentiem.

Sēdes dalībnieki, aizklāti balsojot, atbalstīja akad. Jāņa Stradiņa un akad. Edgara Sūnas ierosinājumu piešķirt LZA goda doktora grādu ķīmijā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Fizikālās ķīmijas katedras vadītājam profesoram Andrim Actiņam un nolēma lūgt LZA Senātu apstiprināt nodaļas lēmumu.

30. oktobrī noklausījās un apsprieda LZA īsteno locekļu kandidātu Andreja Ērgļa un Kaspara Tāra ziņojumus. LZA korespondētājlocekļa Dr.med. A. Ērgļa priekšlasījuma tēma bija “Modernā kardioloģija Latvijā – klīniskās prakses un medicīnas bāzes zinātņu sintēze.” LZA korespondētājloceklis Dr.biol. K. Tārs ziņojumā “Strukturālā bioloģija un tās pielietojumi jaunu vakcīnu un zāļu izstrādē” informēja par paveikto un nākotnes plāniem.

LZA prezidents Ojārs Spārītis informēja klātesošos par LZA ārzemju locekļa kandidātu Lietuvas Zinātņu akadēmijas prezidentu Valdemāru Razumu.

Aizklāti balsojot, nodaļas locekļi izteica atbalstu visiem pretendentiem.

Par dalību Inter Academy Medical Panel rīkotajā Jauno ārstu līderu programmā atskaiti sniedza Dr.med. Mārtiņš Kalējs.

Atklāti balsojot, nodaļas locekļi apstiprināja LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas Nolikumu.

B. Ādamsone

Powered by Elxis - Open Source CMS