LZA goda doktors Andris Actiņš

5-11-2015

LZA Senāts š.g. 27. oktobra sēdē apstiprināja ĶBMZN 16. oktobra sēdes lēmumu piešķirt LZA goda doktora grādu ķīmijā (Dr.h.c.chem.) Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Fizikālās ķīmijas katedras vadītājam profesoram Andrim ACTIŅAM.

Andris Actiņš dz. 04.05.1945. g. 1970. g. beidzis Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti. Dr.chem. (1998).

Akadēmiskā/zinātniskā darba stāžs (1974 – 2015): LVU Ķīmijas fakultāte – inženieris, zinātniskais līdzstrādnieks, pasniedzējs, lektors, docents, asociētais profesors; Fizikālās ķīmijas katedras vadītājs (no 2001), vadošais pētnieks ( no 2011), profesors (no 2013).

Zinātniskā darbība un publikācijas. Profesora Andra Actiņa nozīmīgs zinātniskā darba virziens ir farmaceitiski aktīvo cietvielu sintēze un to struktūras un fizikāli ķīmisko īpašību pētījumi. Jaunu kristālisko formu meklējumi un to kristalizācijas tehnoloģiju izstrāde ir farmācijas industrijas pieprasīts pētījumu virziens, un profesora Andra Actiņa vadītajai katedrai ir ilggadīga auglīga sadarbība ar farmācijas uzņēmumu Grindeks. Publicēti vairāk nekā 40 zinātniski raksti , saņemti 9 patenti un licences, piedalījies ar referātiem 55 starptautiskās zinātniskās konferencēs. Profesors A. Actiņš ir 1 starptautiska un 6 valsts finansēto pētījumu projektu dalībnieks vai vadītājs.

Vadīti 11 promocijas darbi (no tiem 3 – aizstāvēti, 3 – iesniegti aizstāvēšanai), 26 maģistra darbi, 22 bakalaura un kvalifikācijas darbi. Docēti 9 , izstrādāti 2 studiju kursi.

Organizatoriskais darbs (2009–2015): Latvijas Ķīmijas Žurnāla redkolēģijas loceklis, LU Ķīmijas fakultātes Domes priekšsēdētājs, LU Ķīmijas fakultātes Promocijas Padomes loceklis, LZP eksperts (2015–2018). LU doktorantūras skolas “Elektromagnētiskā starojuma un vielas mijiedarbības fizika un ķīmija” vadības padomes loceklis. Organizējis vairākus starptautiskus seminārus.

Profesors saņēmis Latvijas Universitātes 2014.gada balvu zinātnē un Rektora Atzinības rakstu par zinātniskās skolas izveidošanu.

Powered by Elxis - Open Source CMS