Krišjāņa Barona konference

5-11-2015

2. un 3. novembrī Latvijas Naciomālajā bibliotēkā notika Latviešu folkloras krātuves gadskārtējā Krišjānim Baronam veltītā konference. Tās nosaukums: “Dainu skapis: no zinātniskās kartotēkas līdz kultūras simbolam”.

Latviešu tauasdziesmas ir kā neizsmeļama aka pētniekiem visdažādākajās latviešu tautas esības jomās, savukārt Dainu skapis ir to satvars,stingrie akas grodi, pret kuriem smēlējam atbalstīties. Lai ielūkojamies tikai pieteikto referātu tematikā:

“Latviešu tautasdziesma kā kultūras kapitāla lietotpratība 21. gadsimtā” (S.Lasmane),

“Konceptuālās metaforas Krišjānim Baronam veltītajos nekrologos” (A. Juško–Štekele),

“Tikuma jēdziens tautasdziesmās” (J. Kursīte),

“Ko bez tautasdziesmām glabā Dainu skapis”(M. Vīksna),

“Dainu skapis – ne(iespējamā) misija” (R.Kārkliņa),

“Ērgļu vērtums: dažas iespējamas Pētera Dambīša dzīves lappuses un viņa folkloras vākums” (G.Ozoliņš),

“Piebalgas raksti Dainu skapī” (A. Ērglis),

“Par pelēkās krāsas nozīmi tradicionālajā apģērbā un latviešu folkloras tekstos” (I. Pīgozne),

“Tautasdziesmas atspoguļojums mākslā” (A. Celmiņa–Ķeirāne),

“kas tie tādi, kas dziedāja…” Jaņa Rozentāla bukolisko tēlu un ainu galerija starp realitāti un mītisko pasauli” (K. Ābele),

“Ko mums noslēpis Krišjānis Barons: tekstu redakcija “Latvju dainās” (A. Pūtelis),

“Tautasdziesmu teksts Dainu skapī, “Latvju dainās” un pārpublicējumos” (B. Reidzāne),

“Par dažiem nedarītiem un pusdarītiem darbiem klasisko tautasdziesmu izpētē” (M. Boiko),

“Ziņas par dziedāšanu pirmajos latviešu rotaļu krājumos
(I. Tihovska),

“Latvju dainas” – avots maizes cepšanas tradīciju izpētē”
(I. Čekstere),

“Tautasdziesmas kā avots naksts raganu tradīcijas izpētē”
(S. Laime),

“Dziedinošās un veselību veicinošās vārdformulas latviešu tautasdziesmās” (I. Ančevska),

“Buramvārdi latviešu tautasdziesmās” (A. Lielbārdis),

“Ucināmās dziesmas. No “Latvju dainām” līdz mūsdienām” (U. Smilgaile),

“Mūsdienās populāras tautasdziesmas, kuru nav “Latvju dainās” “ (G. Pakalns)

“Klasisko tautasdziesmu interpretācija un reinterpretācija lietojumā: bērnu un jauniešu folkloras kopu pieredze 20. un 21. gadsimta mijā” (M. Mellēna).

Konferences laikā muzicēja postfolkloras grupa “Vecpilsētas dziedātāji”, tika atvērta Beatrises Reidzānes grāmata “Latviešu tautasdziesmu semantika, Dabas tēli tautasdziesmās”, darbojās LU LFMI apgāda un apgāda “Zinātne” grāmatu galds.

Powered by Elxis - Open Source CMS