Zinātniska lekcija-diskusija "Hokings un Dokinss par Dievu - patiesība vai maldi?"

27-10-2015

Latvijas Zinātņu Akadēmija (LZA) aicina uz zinātnisku lekciju-diskusiju, kas notiks 12.  novembrī plkst. 15 LZA Portretu zālē 3. stāvā. Vieslektors būs Oksfordas Universitātes matemātikas profesors Džons Lenokss (John Lennox), kas uzstāsies ar lekciju "Hokings un Dokinss par Dievu - patiesība vai maldi?" (Hawking and Dawkins:  Is God a Delusion?), kurā tiks analizētas S.Hokinga un R.Dokinsa, kā arī citu pazīstamu zinātnieku uzskati un tēzes par visuma un dzīvības izcelsmi un attīstību, un Dieva lomas esamību vai neesamību tajā. Lekcijai sekos jautājumu-atbilžu sessija un diskusija par lekcijā aktualizētajiem jautājumiem.

Pasākuma moderators būs Latvijā pazīstamais kvantu fiziķis, zinātnieks, Pasaules Ekomomikas Foruma jauno zinātnieku balvas 2013. gadā ieguvējs, LZA  korespondētājloceklis, Latvijas Universitātes asociētais profesors Vjačeslavs Kaščejevs.

Lekcijas un diskusijas ietvaros tiks analizēti jautājumi par to, kādas ir zinātnes iespējas un robežas noteikt cilvēka pasaules skatījumu? Vai mūsdienu darbaszinātņu atklājumi bioloģijā, fizikā, kosmoloģijā ļauj izdarīt secinājumus par eksistencionālajiem un filosofiskajiem jautājumiem? Ja ļauj, tad kādi šie secinājumi ir? Vai zinātne var atbildēt uz jautājumu par Dievu?

Latvijas vēsturē akadēmiskās domas brīvība ārpus zinātniskā materiālisma dogmas ir bijusi ļoti ierobežota, savukārt no angliski runājošās pasaules ienākošā ideju straume bieži vien nāk ar savu specifisku ideoloģisku nokrāsu. Tādēļ sevišķi apsveicama ir katra iespēja klātienes domu apmaiņai ar pasaules vadošajiem intelektuāļiem, kas meklē dialogu pār Latvijas kontekstā tradicionālajām zinātnes robežām.

Plašu rezonansi guvušas profesora Džona Lenoksa diskusijas ar tādiem pazīstamiem zinātniekiem kā Ričards Davkins (Richard Dawkins) un Stīvens Hokings (Steven Hawking), kas skatāmas gan video, gan publicētu grāmatu versijās. Šī ir vienreizēja iespēja katram pārdomāt to, vai Dievam ir vieta zinātnieka darbā un zinātnē? Un ja ir, tad kāda ir šī vieta?

Arī šoreiz mūs sagaida kvalitatīva uz zinātniskiem argumentiem balstīta lekcija, kas vedīs no senās Grieķijas domātāju atziņām līdz mūsdienu kosmoloģijas un bioloģijas atklājumiem, lai gūtu plašu redzējumu par zinātnes un Dieva attiecībām. Balstoties uz šīm atziņām profesors Lenokss runās un veiks analīzi arī par fundamentālām tēmām - Visuma izcelsme, kas ir Dievs, dabas likumu izcelsme un spēks, Davkinsa un Hokingsa skatījumu analīze u.tml.  

Jādomā, ka katru no mums interesē atbildes uz šiem pamata jautājumiem, ieskaitot to, kāda ir Dieva izcelsme, vai kā ir radusies informācija un likumi, kuri ir daudzu dabas un zinātnes procesu pamatā. Mums būs unikāla iespēja piedalīties atklātā diskusijā par šo tēmu ar pasaules līmeņa zinātnieku - matemātikas profesoru Džonu Lenoksu.

Pasākuma darba valoda - angļu, tiks nodrošināts sinhronais tulkojums latviešu valodā.

Informatīvais reklāmas plakāts

Papildus informējam, ka 13. novembrī plkst. 18-20, LU Lielajā aulā notiks publiska diskusija, kurā piedalīsies prof. Džons Lenokss un prof. Mārcis Auziņš. Diskusijas tēma - „Vai zinātne ir apglabājusi Dievu?".  Tā pēc satura būs orientēta uz studentu, universitāšu mācībspēku, kā arī plašāku auditoriju.

Vairāk informācijas - https://www.facebook.com/LennoxAuzins .

Powered by Elxis - Open Source CMS