LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas sēde 2015.gada 21. oktobrī

21-10-2015

21. oktobrī ar CFI vadošas pētnieces  Dr.phys.  Līgas Grīnbergas   ziņojumu  "Par pētījumiem ūdeņraža uzglabāšanā un iegūšanā" sākās  nodaļas locekļu iepazīstināšana ar jaunajiem LZA locekļu kandidātiem.

Labus vārdus par Līgas pētījumiem un darbību zinātnes popularizēšanā Latvijā izteica akad. Andris Šternbergs, akad. Andrejs Siliņš un akad. Andris Krūmiņš. Ārzemju locekļa kandidatūru Tarmo SOOMERI raksturoja LZA prezidents Ojārs Spārītis un akad. Andrejs Siliņš. Tarmo SOOMERI ir Igaunijas Zinātņu akadēmijas prezidents, Tallinas Tehniskās universitātes Kibernētikas institūta Viļņu inženierijas laboratorijas vadītājs, Academia Europaea loceklis un Baltijas Asamblejas balvas zinātnē laureāts. Šo balvu viņš saņēma par izciliem sasniegumiem jūras zinātnē, sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas zinātniekiem. Akad. Juris Purāns un akad. Andris Šternbergs raksturoja otrā ārzemju locekļa izcila itāļu fiziķa Antonio BIANKONI kandidatūru un viņa sadarbību ar LU CFI. Antonio BIANKONI ir Romas Starptautiskā materiālzinātnes Centra direktors, Romas Sapienza Universitātes profesors, Eiropas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis un LU CFI Starptautiskās konsultatīvās Padomes loceklis.

Sakarā ar FTZN nolikuma apspriešanu, FTZN priekšsēdētājs akad. Juris Jansons informēja, ka ir saņemti daži priekšlikumi nolikuma projekta uzlabošanai un ierosināja priekšlikumu apstrādāšanai izveidot darba grupu. Nodaļas locekļi vienbalsīgi nolēma izveidot darba grupu J.Ekmaņa, A Krūmiņa un A Siliņa sastāvā.


LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas
s ē d e
trešdien, 2015.gada 21. oktobrī plkst. 15.00
LZA Senāta sēžu zālē (Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 2.stāvā)

Darba  kārtībā: 

1. LZA korespondētājlocekļa kandidāta ziņojums par zinātnisko pētījumu rezultātiem:
    (fizika -1, pretendents -1) Dr.phys. Līga Grīnberga

2. LZA ārzemju locekļa kandidāta zinātniskais raksturojums:
    Prof. Antonio Biankoni ( Itālija) - dz.19.12.1944., Eiropas Zinātņu akadēmijas (European Academy of Sciences (Eurasc) ) īstenais loceklis (2012). Raksturo akadēmiķis Juris Pūrans.

3. Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas nolikuma apstiprināšana.
    Aizklātais balsojums par nodaļas atbalstu kandidātiem.  

Pēdējā atjaunošana 23-10-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS