Par SIA „Rīgas koncertzāle" bijušo nomas telpu apkuri

14-10-2015

Sakarā ar to, ka SIA „Rīgas koncertzāle" ir parādā par piegādāto siltumenerģiju, un saskaņā ar „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumu" (2008.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.876) 26.4.punktu, kas nosaka, ka siltumenerģijas piegādātājam ir tiesības pārtraukt siltumenerģijas piegādi lietotājam, ja lietotājs noteiktajos termiņos neveic norēķinus par to, Latvijas Zinātņu akadēmija nav pieslēgusi SIA „Rīgas koncertzāle" bijušās nomas telpas apkures sistēmai.

Jāuzsver, ka, saskaņā ar „Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma" 10. un 12.pantu, kur teikts, ka par dalībnieku un apmeklētāju drošību un veselību ir atbildīgs pasākuma organizators, Latvijas Zinātņu akadēmija nenes atbildību par SIA „Rīgas koncertzāle" organizētiem pasākumiem.

Kā esam informējuši, Latvijas Zinātņu akadēmija 2015.gada 29.jūlijā lauza „Neapdzīvojamo telpu nomas un lietošanas" līgumu ar  SIA „Rīgas koncertzāle". Līguma laušanas pamats bija telpu nomas un siltumenerģijas parādi. Akadēmija vairākkārt ir pieprasījusi atbrīvot telpas, tomēr SIA „Rīgas koncertzāle" turpina šajās telpās veikt saimniecisko darbību un organizēt koncertus.

Papildu informācija: SIA „Rīgas koncertzāle" šobrīd nav nedz tiesiska pamata, nedz faktiskas iespējas rīkot publiskus pasākumus LZA telpās (16.09.2015.)


Ilze Stengrevica
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1
e-pasts: 
 
tālrunis: 67223567 
fakss: 67821153
www.lza.lv
twitter.com/LZA_LV

Pēdējā atjaunošana 14-10-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS